Retų knygų ir rankraščių skyrius praturtėjo nauju archyvu

Lapkričio 30 d. bibliotekoje įvyko jubiliejinis renginys – paminėtos kultūros veikėjo, bibliografo, vertėjo, literatūrologo Stasio Tomonio (1915–1992) šimtosios gimimo metinės. Renginio metu S. Tomonio dukterys Giedrė Kulakauskienė bei Jūratė Jakimavičienė bibliotekai perdavė tėvo archyvą. Dovanotą archyvą sudaro biografinė medžiaga (asmens dokumentai, mokslo baigimo pažymėjimai, apdovanojimai – apdovanojimai – garbės raštai, medaliai, ženklai ir kt.), kūrybinės, visuomeninės, darbinės veiklos medžiaga (vertimų rankraščiai, verstos knygos, straipsniai, darbinės veiklos dokumentai ir kt.), memuarai, korespondencija, šeimos medžiaga (Paliepių dvaro (B. ir K. Tomaševičių) bibliotekos knygos, žmonos J. Tomonienės rankraščiai, daiktai ir kt.), finansiniai ir ūkio dokumentai, ikonografija, S. Tomonio rinktų kolekcijų fragmentai ir pan.
Naujai sudarytame fonde (F225) suformuoti 402 laikini saugojimo vienetai. Tai XIX a. pab. – 2008 m. sukurti dokumentai – autografai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščio kopijos, spaudiniai su rankraštiniais prierašais, spaudiniai, atvirlaiškiai, nuotraukos, piešiniai ir kita medžiaga. Rašyta lietuvių, rusų, anglų ir kitomis kalbomis.
Kartu reikėtų paminėti ir kitą Skyriuje saugomą archyvą. Stasio Tomonio motina, Kristina Daugirdaitė-Tomaševičienė, kilusi iš senos lietuvių bajorų šeimos. Daugirdų giminė žinoma nuo Vytauto laikų. Daugirdai kurį laiką gyveno netoli Vilniaus, vėliau išsikėlė į vakarus ir įsikūrė Paliepių dvare, vėliau – Plemberge. Iš tos šeimos kilę žymūs lietuvių nacionalinio atgimimo veikėjai archeologas Tadas Daugirdas (1852-1919) ir jo dėdė Kostas Daugirdas (1855
-1928). Minėtinas Juozas Daugirdas (m. 1899), Kauno apskrities ir Kauno gubernijos bajorų maršalka, Paliepių dvaro savininkas. Būdamas bajorų vadovu, jis surinko nemažą dokumentų ir istorinių aktų kolekciją, kurią po jo mirties globojo Stanislovas Daugirdas, Tado Daugirdo brolis, paveldėjęs Paliepių dvarą (Juozas Daugirdas įpėdinių nepaliko), vėliau – jo dukra Kristina Daugirdaitė-Tomaševičienė. 1940 m. Paliepių dvaras buvo nacionalizuotas, kolekcija pervežta į Kampų kaimą netoli Paliepių dvaro, pas buvusį dvaro samdinį Edvardą Leonavičių. 1949 m. Stasio Tomonio ir buvusios bibliotekos darbuotojos Marijonos Čilvinaitės (1900-1995) dėka Juozo Daugirdo archyvas buvo perduotas Nacionalinei bibliotekai (tuo metu – Lietuvos TSR centrinė valstybinė biblioteka) ir šiuo metu saugomas Retų knygų ir rankraščių skyriuje.
Juozo Daugirdo fondą (F 94) sudaro 3247 saugojmo vienetai, 1502-1911 m. dokumentai.
Įdomi ir vertinga kolekcija atspindi įvairių laikotarpių Lietuvos bajorų gyvenimo reiškinius. Ją sudaro Kauno, Ukmergės, Upytės ir šiek tiek kitų pavietų, apskričių įvairių dvarų savininkų turto paveldėjimo, perdavimo, įkeitimo dokumentai, mokesčių kvitai, teismų bylų aktai, savininkų autografai ir kt. Kolekcija daugiausia informacijos teikia vietovių istorijoms.
Jubiliejaus proga Retų knygų ir rankraščių skyrius parengė S. Tomonio parodą, kurioje eksponuojami dokumentai iš dovanoto archyvo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*