Bibliotekos tinklaraščiai

„Lietuviški ženklai Vakarų kultūrose“: Prancūzija ir frankofoniškos šalys. Paskaitos įrašas

Spalio 19 dieną Nacionalinėje bibliotekoje prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė susirinkusiems pasakojo apie lietuviškus ženklus Prancūzijoje ir frankofoniškose šalyse.

Paskaitos AUDIO ĮRAŠAS: http://bit.ly/2dCPkoX

Daugiau renginio akimirkų: http://bit.ly/2envFHW

Kalba prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė.  Andriaus Grigalaičio nuotr.

Kalba prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė.
Andriaus Grigalaičio nuotr.

Skelbta Lituanikos skyrius

Brazilijomanija

Parengė Arida Riaubienė


XIX a. pabaigoje išaugo emigruojančiųjų iš Lietuvos į Braziliją. Tautinio  judėjimo lyderiai ragino apmalšinti „brazilijomaniją“. Pateikiame ištrauką iš „Varpo“:

arida

Kudirka, V. Tevyniszki varpai. Q.D. ir K. Varpas, 1890,  rugs.(nr. 9), p. 137
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=28873&biRecordId=3555
Skelbta Lituanikos skyrius

„Lietuviški ženklai Vakarų kultūrose“: Prancūzija ir frankofoniškos šalys

Spalio 19 dieną, trečiadienį, 18 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje prasidės renginių ciklas „Lietuviški ženklai Vakarų kultūrose“, kuriame bus ieškoma lietuviškos kultūros pėdsakų už Lietuvos ribų. Spalio mėnesio viešnia, prof. Dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, monografijos „Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: vienos barbarybės istorija“ (2013) autorė, savo paskaitoje papasakos apie lietuviškus ženklus Prancūzijoje ir frankofoniškose šalyse, kalbės apie lietuvių ir prancūzų kultūrinius tiltus.unnamed-6


Organizatorius – Nacionalinės bibliotekos IMD Lituanistikos tyrimų skyrius.

Renginio vieta – LNB V a. konferencijų salė (Gedimino pr. 51, Vilnius). Renginys atviras.

Numatoma renginio trukmė – 1,5 val.

Skelbta Lituanikos skyrius

Prasidės renginių ciklas „Metai“ bibliotekoje“

Spalio 17 dieną, pirmadienį, 17 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos IMD Lituanistikos tyrimų skyrius, bendradarbiaudamas su Lietuvos rašytojų sąjunga, kviečia į pirmąjį susitikimą su žurnalu Metai ir jo kūrėjais.

Kiekvieną mėnesį vyksiančiame renginyje „Metai bibliotekoje“ dalyvausiantys žurnalo vyr. redaktorius Antanas Šimkus ir autoriai pristatys naujausio sąjungos leidžiamo mėnraščio Metai numerį.

unnamed-4

 


Renginio vieta – LNB 5 a. meno erdvė 535 (Gedimino pr. 51, Vilnius). Renginys atviras.

Numatoma renginio trukmė – 1 val.

Skelbta Lituanikos skyrius

Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė svečiuojasi Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve

Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve

Dr. Giedrė Milerytė-Japertienė dirba Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve

LNB IMD Lituanistikos tyrimų skyriaus darbuotoja dr. Giedrė Milerytė-Japertienė jau savaitę svečiuojasi Niujorke, JAV. Ji, kartu su kolegėmis iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo Sigita Baranauskiene ir Neringa Betingiene, dirba Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) archyve.

Ši organizacija buvo įkurta 1886 metais,  kai į tam tikslui sušauktą JAV lietuvių seimą Shenadoah (Pensilvanijos valstijoje) susirinko 11 delegatų. Įsteigdami organizaciją, jos nariai kėlė tris tikslus:

a) pirkti žemes ir namus, steigti mokyklas, našlaičiams ir pasenusiems žmonėms prieglaudos namus ir statyti lietuvių bažnyčias;

b) steigti darbininkų biržas, kur bendradarbiai lietuviai pagalbą galėtų rasti darbo ieškodami;

c) sušelpti mirusio nario giminaičius.

unnamed
Ilgainiui, keičiantis gyvenimo sąlygoms, pagrindine SLA funkcija tapo visokeriopos šalpos organizavimas. Draugijos lėšomis remti ne tik lietuviai asmenys, bet ir lietuviškos organizacijos. Vykdyta intensyvi lituanistinės spaudos leidyba. Ilgus metus iš Niujorke esančios draugijos būstinės pasaulio lietuviams žinias į namus nešė organizacijos laikraštis „Tėvynė“.


Šiandien SLA išgyvena transformacijos laikotarpį. Atsisakyta šalpos funkcijos, tačiau įkurta galerija SLA307. Joje Niujorko visuomenei pristatomos įvairios meno parodos, vyksta renginiai. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savanoriai, ne tik organizuodami renginius ir gražindami aplinką, tačiau ir rūpindamiesi pastato rūsyje esančiu didžiuliu organizacijos archyvu bei biblioteka.

unnamed-3Būtent į pagalbą jiems ir atvyko viešnios iš Lietuvos. Giedrė visą savo laiką ir dėmesį iki šiol skyrė knygų peržiūrai, aprašymui ir atrankai (dalis jų keliaus į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką ir papildys jos fondus). Sigita ir Neringa kruopščiai peržiūrėjo archyvus ir pamėgino susisteminti ten esančią informaciją. Spalio 14 d. SLA būstinėje įvyks svečių susitikimas su Niujorko lietuvių bendruomene, kurio metu bus aptarti archyvo tvarkymo klausimai ir tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.


G. Milerytės-Japertienės ir  N. Betingienės nuotr.

Skelbta Lituanikos skyrius

„Vilniaus projektas“: praeities mozaikos surinkimas

Dr. Lara Lempertienė,

Lituanistikos skyriaus vyr. metodininkė-tyrėja, „Vilniaus projekto“  dalyvė


Chaiklas Lunkis. Nuotrauka iš Niujorko YIVO instituto kolekcijų

Chaiklas Lunkis. Nuotrauka iš Niujorko YIVO instituto kolekcijų

1905 m. jaunavedys iš Vilniaus rašė žmonai laišką hebrajiškai, į ją kreipdamasis tokiais žodžiais: „Mano garbiai ir brangiai žmonai, švelniai ir iškiliai, žaviai ir jautriai, talentingai literatei, išmanančiai kalbų subtilumus, apsiskaičiusiai literatūroje ir poezijoje, Chajai…“  Šio romantiško laiško autorius buvo jaunas, tačiau atsidavęs ir gabus pirmos visuotinės žydų bibliotekos Vilniuje bibliotekininkas Chaiklas Lunskis. Aptikau šį ir kitus Lunskio laiškus jo kolekcijoje Niujorke, YIVO institute, tirdama šios bibliotekos istoriją. Tuomet tarytum tapau Lunskio, kurį visi tarpukario Vilniuje žinojo kaip puikų profesionalą, eruditą bei daugelio kultūrinių organizacijų aktyvų narį,  vidinio gyvenimo liudininke, pasijutau lyg bučiau pažinojusi jį asmeniškai  ir galėjau išvysti džiaugsmus ir liūdesius, kuriuos jis slėpė nuo amžininkų. Kai po kelių metų Lietuvos centriniame valstybės archyve tarp nerūšiuotų dokumentų radau Lunskio žmonos laišką vyrui, pasijutau lyg sutikusį mylimą šeimos narį.

Kaip tik tokio „išbarstytų šeimų sujungimo“ siekia 2015 m. startavęs „Vilniaus projektas“, kuriame Niujorko YIVO institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas bendradarbiauja identifikuodami, restauruodami, skaitmenindami ir pristatydami plačiai suinteresuotųjų auditorijai išlikusius Lietuvos žydų bendruomenės dokumentus ir spaudinius. Akademinis projekto  tikslas – atkurti ir grąžinti į studijų apyvartą nepublikuotuose, iki šiol nežinomuose  dokumentuose užfiksuotas žinias apie išskirtinį istorinį ir kultūrinį fenomeną – Rytų Europos žydų bendruomenę, kurioje Lietuvos ir Vilniaus bendruomenės vaidino centrinį vaidmenį.

laros

<…>

Projekto eiga nuosekliai viešinama YIVO instituto sukurtoje svetainėje, o dalis dokumentų pirmą kartą pristatyta visuomenei Lietuvos kultūros instituto inicijuotoje parodoje „YIVO Vilniuje. Legendos pradžia“, surengtoje partnerystėje su Lietuvos Nacionaline biblioteka. Paroda eksponuota 2015 m. Krokuvoje ir 2016 – Vilniuje, o 2016 m. lapkritį bus pristatyta Kijeve.

Viename ankstyviausių žydų raštijos paminklų  –  Mišnoje  –  sakoma: „Iš tavęs nesitikima, kad pabaigsi visus darbus, tačiau tai tavęs neatleidžia nuo pareigos dirbti“. Žydų bendruomeninio gyvenimo  prieš Holokaustą mozaika, deja, negali būti pilnai surinkta, nes per daug jos elementų buvo sunaikinta ir prarasta amžiams. Bet „Vilniaus projekto“ dalyviai viliasi išsaugoti ir sugrąžinti į šią mozaiką dalį jos spalvų ir raštų, taip padarant ją artimesnę ir aiškesnę ateities kartoms.

Visą straipsnį rasite naujausiame žurnalo „Santara“ numeryje  (Nr. 129/130,  p. 54-57).

Skelbta Lituanikos skyrius

Įrašai pagal skyrius

Archyvai