Bibliotekos tinklaraščiai

Po Tomo Venclovos jubiliejinio vakaro-diskusijos: atgarsiai žiniasklaidoje

Rugsėjo 11 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvykusi diskusija „Apie viltį, laiką ir poeziją. Dialogas su Tomu Venclova“, surengta minint T.  Venclovos 80-metį,  sulaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Dalinamės  pirmaisiais jubiliejaus-diskusijos atgarsiais: daugelio pageidautu renginio įrašu, reportažais bei įvairaus pobūdžio tekstais.


Jubiliejinis Tomo Venclovos renginys: video įrašas


LRT, Panorama:  Venclova jubiliejų šventė sausakimšoje bibliotekos salėje

Pirmadienio vakarą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur vyko poeto jubiliejinis vakaras, buvo sausakimša. Visi norintieji pasiklausyti T. Venclovos netilpo salėje ir klausėsi pokalbio bibliotekos vestibiulyje.

Reportažas >>

 


15min: Justina Rimkutė. Tomas Venclova: „Iš dviejų pilietybių, kurias turiu, labiau didžiuojuosi lietuviškąja“

Poetas T.Venclova, diskusijos pradžioje sakė: „Susirinko daugiau žmonių, nei tikėjausi. 80 metų nėra pats linksmiausias amžius, jei kartais bus 90 metų jubiliejus – bijau, kad būsiu blogesnės fizinės ir psichologinės būklės. O dabar – rašau diena iš dienos. Dalyvauju literatūros vakaruose ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.“

Visas tekstas  >> 


Bernardinai: Donatas Puslys. Tomas Venclova kaip paribio žmogus

Portalo „Bernardinai“ vyr. redaktorius Donatas Puslys.

 

Vaikštinėjant po Nobelio premijos laureatą Czeslawą Miloszą menantį Krasnogrūdos dvarą, galima užtikti alėją, kurioje įamžintos tokios asmenybės kaip Arvo Partas, Jerzy Ficowskis, Claudio Magris, Bohdanas Osadčukas. Tarp jų ir Tomas Venclova. Visi jie – Paribio žmogaus titulo laureatai, savo veikla įkūniję pastangą tiesti tiltus tarp skirtingų tautų, kultūrų, religijų, socialinių grupių.

Visas tekstas >> 

Bernardinai: Tomo Venclovos 80-mečio vakaras

BFL/Vyginto Skaraičio nuotraukos >>


Delfi.ru: Наталия Зверко. Томас Венцлова: я очень рано начал не любить советскую власть

„В Литве ситуация лучше, чем в Польше, Венгрии, России, Беларуси или даже в Америке. Из двух гражданств, которые у меня есть, я больше горжусь литовским“, – сказал на литературном вечере в Вильнюсе выдающихся литовский поэт, переводчик, литературовед, эссеист, диссидент и правозащитник Томас Венцлова, который 11 сентября отметил свое 80-летие.

Visas tekstas >>  

 

Skelbta Lituanikos skyrius

Prisistatome tarptautinių studijų forume „Study The World“

Šiais mokslo metais pradėsime jau trečiąjį projektą „Pokalbiai apie emigraciją“, kuris šiemet vyks Tauragės apskrityje. O kol kas kviečiame į Lietuvos nacionalinę biblioteką: per šiandien vykstantį tarptautinių studijų forumą „Study The World“ pasikalbėsime apie emigraciją, lietuvių diasporą pasaulyje ir kodėl Nacionalinė biblioteka yra ideali vieta diskusijoms apie šiuos klausimus. 

Daugiau apie „Study The World“: http://bit.ly/2eZQ47L

Skelbta Lituanikos skyrius

Tomo Venclovos jubiliejinis vakaras-diskusija

Minint Tomo Venclovos aštuoniasdešimties metų sukaktį, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengta diskusija „Apie viltį, laiką ir poeziją. Dialogas su Tomu Venclova“ kvietė apmąstyti T. Venclovos – poeto, akademiko, publicisto, visuomenės veikėjo – indėlį į kultūrą, jo darbų bei minties tęstinumą šiandieninėje Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo T. Venclova, Paulius Gritėnas, Virginija Cibarauskė, Donatas Puslys ir Saulius Vasiliauskas. Diskusiją moderavo dr. Aurimas Švedas.

Iš kairės: Virginija Cibarauskė, Donatas Puslys, Saulius Vasiliauskas, Tomas Venclova, Paulius Gritėnas, Aurimas Švedas. Daugiau renginio nuotraukų >>

Skelbta Lituanikos skyrius

Tomo Venclovos 80-mečiui

Tomą Venclovą, kuris šiais metais mini 80-ąją gimimo sukaktį, pažįstame kaip poetą, publicistą, vertėją, literatūros ir kultūros kritiką, akademiką, jau keletą dešimtmečių mums pasiūlantį savo eilių ar kitų poetų eilėraščių vertimų, visada kritiškai žvelgiantį į šių dienų Lietuvą ir jos visuomenę, jos vaidmenį, vietą ir namuose, ir pasaulyje. Pasak kultūros istoriko doc. dr. Aurimo Švedo, T. Venclovos keliami ir sprendžiami klausimai yra universalaus pobūdžio, laiko tėkmėje nepraradę savo aktualumo. Todėl, A. Švedo įsitikinimu, T. Venclovos idėjas reikia kartkartėmis priminti ir vėl iš naujo joms suteikti reikšmę.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka poeto gimimo dieną, rugsėjo 11-ąją, rengia jo jubiliejinį vakarą „Apie laiką, viltį ir poeziją. Dialogas su Tomu Venclova“. Renginio dalyviai – portalo „Bernardinai“ vyr. redaktorius Donatas Puslys, literatūros kritikė Virginija Cibarauskė, „15min“ žurnalistas, apžvalgininkas Paulius Gritėnas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas Saulius Vasiliauskas ir kultūros istorikas, publicistas Aurimas Švedas – dalijasi mintimis, ką jiems reiškia Tomo Venclovos asmenybė bei jo idėjos.


Portalo „Bernardinai“ vyr. redaktorius Donatas Puslys:

Portalo „Bernardinai“ vyr. redaktorius Donatas Puslys.

„Tomas Venclova man yra paribio žmogaus idealas. Žmogus, tvirtas savoje tapatybėje, tačiau kartu tiesiantis tiltus per sienas, kurios mus padalijo dėl istorijos, ideologijų, religijos, tautybės ar kitų priežasčių. Kitame matyti ne karikatūrą, ideologijos atspindį, kraujo grupę, kalbą, o visų pirma žmogų – tai yra visos jo kūrybos esencija. Prisimindamas Tomą Venclovą, visada grįžtu prie jo lūžinio eilėraščio „Hidalgo“, bylojančio apie donkichotišką pareigą nesirinkti atsargių žodžių liudijant tiesą, mylėti netausojant savęs. Ir nesvarbu, kad už visa tą didį vargą galbūt tebus atlyginta purvina planetos pakele.“


Literatūros kritikė Virginija Cibarauskė.

Literatūros kritikė Virginija Cibarauskė:

„Tomas Venclova man pirmiausia – poetas, kurio kūryboje paradoksaliu būdu dera skaidrios klasikinės (norisi sakyti – apoloniškos) formos ir nuolatinis abejojimas jomis, jų tvarumu, o aukštosios kultūros ženklai persipina su nuorodomis į asmeninę biografiją, intymias patirtis. Skaitant kaskart kyla klausimas – kaip galima suderinti tokius, atrodo, skirtingus polius? Ir tik vėliau, jau studijuodama doktorantūroje, sužinojau, kad Tomas Venclova taip pat yra ir vienas pirmųjų semiotikų Lietuvoje, jo dėka čia apsilankė ir paskaitą apie struktūrinės meninio teksto analizės principus skaitė garsusis Jurijus Lotmanas.“


„15min“ žurnalistas, apžvalgininkas Paulius Gritėnas.

„15min“ žurnalistas, apžvalgininkas Paulius Gritėnas:

„Tomas Venclova yra vienas didžiausių autoritetų ne tik poetiniame pasaulyje, bet ir Lietuvos socialinėje, kultūrinėje kritikoje. Jo kritinis mąstymas buvo ir yra paguoda lietuviui, reginčiam Lietuvą pasauliniame kontekste, norinčiam atrasti Lietuvos kultūros vietą Europos kultūros kloduose. T. Venclova mane išmokė matyti kultūrinį horizontą ir nepasiduoti pagundai šlovinti tik tai, kas šiapus pačių baimingai pasistatytų sienų, ginančių nuo kitokio požiūrio, kitokios patirties, abejonės.“


Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas Saulius Vasiliauskas.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas Saulius Vasiliauskas:

„Koncentruota, nugludinta rašytojo dėmesį žodžio semantikai, teksto kompozicijai ir vidiniam ritmui liudijanti Tomo Venclovos poezija įgyja papildomo aktualumo šiandien, kai vis dažniau tenka vaduotis iš informacijos perviršio, fragmentiškumo ir populizmo spąstų. Skaitydamas ją (ar ne mažiau svarbius poezijos vertimus) tarytum naujai (at)pažįstu kalbą, imu kreipti dėmesį į tuos aspektus, kurių pasigendu dalies kitų šiuolaikinių poetų kūryboje.“


Kultūros istorikas, publicistas Aurimas Švedas.

Kultūros istorikas, publicistas Aurimas Švedas:

„Aš nuolat grįžtu ties Tomo Venclovos tekstais. Man labai svarbus šio poeto, kultūros tyrinėtojo ir publicisto raginimas vertinti šiuolaikinį pasaulį ne kaip grėsmę, o kaip kultūrų polilogą, į kurį privalo įsitraukti ir Lietuvos visuomenė; nuolatinis poreikio žvelgti į Lietuvoje vykstančios procesus iš tam tikros perspektyvos deklaravimas; būtinybės užsiimti kritine įvairių visuomenės ir kultūros provincialumą signalizuojančių reiškinių refleksija aktualinimas; pagaliau – persergėjimas neiškelti tautos kategorijos aukščiau už žmoniškumą, tiesą ir laisvę.“

Skelbta Lituanikos skyrius

A. Baranausko „Anykščių šilelio“ vertimo į ispanų kalbą pristatymas

Pristatymas vyks rugsėjo 14 d. 17.30 val.  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (III-ame aukšte).

Dalyvaus: literatūrologė Brigita Speičytė, vertėja Carmen Caro

SKAITOVAI:

Prof. Skirmantas Valentas,

Vilniaus universiteto ispanų kalbos dėstytojai:
Carmen Caro
Jordana González 
Gustaw Juzala
Aistė Kučinskienė
Dovilė Kuzminskaitė
María Sebastiá 


Renginį ves: Dr. Dalia Cidzikaitė

Skelbta Lituanikos skyrius

Kviečiame į Tomo Venclovos 80-mečio vakarą

Nuotr. Ričardo Šileikos

Rugsėjo 11 d., pirmadienį, 18 val. kviečiame į Tomo Venclovos 80-mečio vakarą „Apie laiką, viltį ir poeziją. Dialogas su Tomu Venclova“. Minint Tomo Venclovos aštuoniasdešimties metų sukaktį, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizuojama diskusija kvies apmąstyti T. Venclovos – poeto, akademiko, publicisto, visuomenės veikėjo – indėlį į kultūrą, jo darbų bei minties tęstinumą šiandieninėje Lietuvoje.

Diskusijoje dalyvaus Tomas Venclova, Paulius Gritėnas, Virginija Cibarauskė, Donatas Puslys ir Saulius Vasiliauskas. Diskusiją moderuos dr. Aurimas Švedas.


Renginys vyks Konferencijų salėje 5 a.  (Gedimino pr. 51, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Skelbta Lituanikos skyrius