Bibliotekos tinklaraščiai

Pradingęs juokas: slaptumo politika žurnale „Šluota“

1956 m. atkurtas satyros ir humoro žurnalas „Šluota“ kūrė humoro kultūrą, išnykusią atkūrus Nepriklausomybę. Koks buvo šis pradingęs juokas? Kokios buvo jo moralinės kritikos ribos? Kodėl jis daugelio prisimenamas su nostalgija? Kokia buvo šio juoko slapta politika, kvestionuojanti socialistinės visuomenės kūrimo normas?

Šias temas savo paskaitoje „Pradingęs juokas: slaptumo politika satyros ir humoro žurnale „Šluota“ gvildens Majamio universiteto (JAV) antropologė dr. Neringa Klumbytė. Apie žurnalą mintimis dalinsis dailininkas, karikatūristas ir edukatorius Kazys Kęstutis Šiaulytis, dailininkas, karikatūristas ir grafikas Jonas Varnas, dailininkas, karikatūristas Andrius Cvirka ir publicistas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Domas Šniukas.

Laukiame Jūsų balandžio 28 d. 18 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje (V a.).

Skelbta Lituanikos skyrius

Artėja 4-asis tarpdalykinis diasporos tyrėjų seminaras

Dokumentinio paveldo tyrimų departamento

Lituanistikos skyrius

 

Organizuoja

4-ĄJĮ TARPDALYKINĮ DIASPOROS TYRĖJŲ SEMINARĄ

2017 m. gegužės 4 d.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

LNB Posėdžių salė (Gedimino pr. 51, 6 aukštas)

PROGRAMA

10 val. Seminaro pradžia.

10:10 val. DPTD Lituanistikos skyriaus vadovės dr. Giedrės Milerytės-Japertienės žodis.

10:30 val. Valdonė Budreckaitė supažindins su LNB DPTD Lituanistikos skyriaus veikla.

10:45 val. Šeši diasporos pjūviai (pranešimų trukmė – iki 15 min.)

  • Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė ir prof. dr. Danutė Petrauskaitė „Projektas „Nailono uždanga? Lietuvių muzikos kultūra Šaltojo karo politiniuose ir kultūriniuose kontekstuose“
  • Egidijus Balandis „Bandant pažvelgti į sportą rimtai“
  • Kęstutis Kilinskas „Diasporos archyvai karo tyrinėtojo akimis“
  • Marija Bražienė „Trauminė atmintis ir jos įveika memuaruose: lietuvių pasitraukimas į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais“
  • Kristina Dūdaitė „Požiūris į emigraciją lietuvių ir žydų tarpukario periodikoje ir literatūroje“
  • Rūta Lazauskaitė „Juozo Ambrazevičiaus archyvo paieškos“

12:15 val. dr. Gražina Sviderskytė „Didysis pasakojimas apie Lituanicą – kaip dingstis moksliniam tyrimui: nauji metodai, atradimai ir sprendimai“.

12:45 val. Prof. dr. Giedrius Subačius – apie AABS organizaciją ir JAV leidžiamą žurnalą Lituanus.

13:30 val. Pietūs

15 val. Dokumentinio filmo apie operos solistą Arnold Voketaitį Prisimenu motinos balsą / Remembering My Mother‘s Voice (2015) peržiūra. Filmą pristatys filmo režisierė Agnė Marcinkevičiūtė. PASTABA: Peržiūra vyks Kino salėje (LNB, 5 aukštas).

 

Skelbta Lituanikos skyrius

Apie išeivių prisitaikymą prie amerikietiško gyvenimo

Aptiko Arida Riaubienė 


http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=27455

Kaupas, A. Iš Amerikos lietuvių gyvenimo.VI. Naujų santaikų įtekmė. Seni papročiai. Ydos , Prasižengimai. An-ka .Vilniaus žinios, 1905, bal 26(geg.9), nr. 103, p. 3

Skelbta Lituanikos skyrius

Kas lėkštėn nesudėta

Žemaičių kunigų seminarijos 1844-1871 m. maisto produktų apskaitos knyga

Lietuvos nacionalinės bibliotekos fondai leidžia sužinoti, kuo maitinosi kunigų seminarijos auklėtojai ir auklėtiniai. Tam mums padės Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugoma mėsos ir pieno produktų registracijos knyga (F90–359). Tad pasidairykime, ką valgė esami ir būsimi kunigai 1867–1870 metais. Mėsą svėrė rusiškais svarais (apie 409 g), pieno produktus gorčiais matavo (apie 4 l), už prekes rubliais mokėjo (1 rublis – apie 10–18 eurų).
Mėsos produktų valgyta daug. Deja, dauguma mėsos neįvardinta, tad žinome tik retesnes rūšis: paprasta jautiena, riebi jautiena (daugiausiai koldūnams), aviena. Dešrų gamybai pirktos žarnos, paštetams – smegenys. Per metus pirkta apie 3 tonas mėsos produktų. Už riebios jautienos kilogramą mokėta 12–16, paprastos jautienos – apie 23, avienos – apie 15 kapeikų.
Iš pieno produktų pirktas pienas, rūgpienis, grietinė. Per metus vidutiniškai pirkta apie 400 litrų pieno ir apie 720 litrų grietinės. Grietinė kainavo apie 12, pienas – 4, rūgpienis – 3 kapeikas už litrą. Rublis tuo metu buvo vertas 0,77 g aukso. Už auksinį penkrublį galėtume nusipirkti maždaug 30 kg riebios jautienos arba 125 litrus pieno. Šio kiekio turėjo pakakti išmaitinti mažiausiai 70 žmonių (būtent tiek 1869 m. ir gyveno seminarijos patalpose).

Tik štai pasninkų ne itin uoliai laikytasi: 1867 m. kovą (mėnuo iki šv. Velykų) suvalgyta apie 104, per Gavėnią – 200 kg mėsos. 1868 m. vasarį (mėnuo iki šv. Velykų) suvalgyta jau 127, kovą – tik 26 kg mėsos. Matyt, atsigriebė 1869 metais: kovą pirkta 24, o štai per Gavėnią – visi 124 kg mėsos. Pieno ir grietinės pirkimų nepadaugėjo – greičiausiai valgyta mėsiškai.

Fragmentas iš Žemaičių kunigų seminarijos 1844-1871 m. maisto produktų apskaitos knygos

Štai toks buvo kunigų seminarijos mėsos ir pieno produktų racionas. Išsamiau apie tai, kuo ši seminarija gyveno, kaip klierikai mokėsi ir kokį archyvą turėjo, galima sužinoti apsilankius Retų knygų ir rankraščių skyriuje bei portale e-paveldas.

Paruošė Vytautas Smilgevičius

Skelbta Be kategorijos

Lietuviški ženklai Vakarų kultūrose: Švedija

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka tęsia renginių ciklą „Lietuviški ženklai Vakarų kultūrose“ ir balandžio 21 d., penktadienį, 17 val. kviečia į Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojos, literatūrologės prof. Sigutės Radzevičienės paskaitą „Lietuviai kitapus Baltijos: Ignas Šeinius ir Švedijos Karališkojo archyvo slėpiniai“. Renginys vyks Nacionalinės bibliotekos Bendradarbystės erdvėse / HUB‘e (3 aukštas).

IGNAS ŠEINIUS (tikr. Jurkūnas, 1889–1959) – lietuvių prozos novatorius, rašęs lietuvių ir švedų kalbomis. Geriausiai žinomas kaip romano „Kuprelis“ autorius. Šeinius buvo garsus žmogus ne tik dėl literatūrinės veiklos – daug metų užėmė įvairius diplomatinius postus. Šeiniaus vardas, kaip ir jo dramatiškas likimas, žymi unikalų XX amžiaus fenomeną: kūrėjo tapsmą dviejų kultūrų, lietuvių ir švedų, kontekste. Prof. Radzevičienės paskaita kviečia susipažinti su Lietuvai svarbių archyvinių šaltinių apžvalga ir pasvarstyti keliamų istorinių hipotezių klausimais.

Skelbta Lituanikos skyrius

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika užsienyje

2017-ieji žymi Lietuvos katalikų bažnyčios kronika 45 metų sukaktį. LKB kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972-1989 m. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d. LKB kronika pirmiausia asocijuojasi su Lietuva, tačiau  tarnavo kaip svarbus informacijos apie įvykius Lietuvoje šaltinis Vakarams, leidimo metais buvo verčiama į pagrindines užsienio kalbas. Siūlome pasižvalgyti, kas saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose.


Angliškai


Chronicle of the Catholic Church in Lithuania
. – No. 1 (1972)-no. 79 (1988). – Brooklyn : The Lithuanian Roman Catholic Priests’ League of America, 1972-1988

Įvairaus dažnumo. – Tekstas angl.. – Aprašyta iš nepilnų komplektų. – Išleid. vieta: New York

ISSN 0197-0348


The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : underground journal of human rights violations
/ translated and edited by Nijolė Gražulis. – Chicago, Ill. : Loyola University Press : Society for the Publication of the Chronicle of the Catholic Church, 1981-1989. – 6 t.. – Kita laida: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Chicago, Ill., 1974-1997. ISSN 1052-1771
Vol. 1, Nos. 1-9, 1972-74 / with an introduction by V. Stanley Vardys. – 1981. – xlii, 457 p. : žml.. – R-klė: p. 415-457

Vol. 6, Nos. 40-49, 1979-81 / with an introduction by J. Cardinal Bernardin. – 1989. – XXII, [1], 678 p. : iliustr., žml.. – R-klė: p. 615-678


Ispaniškai

Cronica de la Iglesia Catolica de Lituania : acontecimientos recopilados y publicados por la prensa clandestina de Lituania / [ilustraciones: Sor Mercedes]. – Chicago, Ill. : Loyola University Press, 1979-1984. – t.. – Versta iš: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997. – ISSN 1052-1771

  1. 1, No. 1-7, 1972-1973. – 1979. – 406 p.. – Asmenvardžių r-klė: p. 399-401
  2. 2, No. 8-15, 1973-1975 / redacción y traducción Ceferino Iujnevich (Juknevicius). – 1982. – XVI, 464 p. : iliustr.. – R-klė: p. 455-458
  3. 6, No. 40-49, 1980-1981 / [tradutor Ceferino Iujnevich (Juknevicius)]. – 1984. – XXXVIII, 764 p. : iliustr.. – R-klė: p. 682-758


Itališkai

ELTA-press / Servizio d’informazioni Lituane ; redattore capo: Vincenzo Mincevicius. – A. 1, no. 1 (maggio 1954)-a. 31, no. 9/10 (settembre/ottobre 1984). – Roma : Servizio d’informazioni Lituane [ELTA], 1954-1984

Mėnesinis. – Leista taip pat lietuvių, anglų, arabų, ispanų, portugalų, prancūzų, vokiečių kalbomis. – Išleista ne spaustuviniu būdu. – Tekstas vienoje lapo pusėje, 1954-1957, no. 4/5. – Su specialiais numeriais: Edizione straordinaria, 10 giugno 1960. – Su priedais: Supplemento al  no. 11/12 (8 gennaio 1958), Supplemento al no. 1 (1961), Aggiunta straord. al no. 4 (1962), Supplemento straordinario al no. 5 (1963). – 1973, no. 4-1984, no. 9/10 buvo spausdinama „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ Nr. 1-Nr. 63 vertimas į italų kalbą „Cronaca della Chiesa Cattolica in Lituania”.

Cronaca della chiesa cattolica in Lithuania : la lotta dei lituani per la propria identità di popolo / a cura Pietro I. Monti ; traduzione dal lituano di D. Mincevičius. – Milano : La Casa di Matriona, 1976-. – t.. – (Testimonianze). – Versta iš: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997. – ISSN 1052-1771

[Vol. 1]. – 1976. – 497, [2] p., [6] iliustr., faks., portr., žml. lap.. – (Testimonianze ; 1). – Bibliogr., p. 471-477, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 481-497

[Vol. 2], fasc. 11-20. – 1979. – V, 482, [1] p. : iliustr., portr.. – (Testimonianze ; 1a). – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 465-482


Portugališkai

Cronica da igreja católica na Lituânia. – [Nr.] 1-[Nr.] 3. – São Paulo : [Brazilijos lietuvių kunigų vienybė], 1978-1979. – Priedas prie: Mūsų Lietuva. – Kiti leid.: Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, ISSN 1052-1771

Įvairaus dažnumo. – Orig. antr.: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. – Tekstas portug.. – Numeracija neatitinka originalo numeracijos: Nr. 1-Nr. 3 tai „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ Nr. 32, Nr. 33 ir Nr. 36


Vokiškai

Chronik der litauischen katholischen Kirche / Institutum Balticum im Albertus-Magnus-Kolleg / Haus der Begegnung e.V.. – Nr. 1 ([1972])-Nr. 78/81 (1991). – Königstein im Taunus : Institutum Balticum, 1974-1991. – (Acta Baltica)

Įvairaus dažnumo. – Nr. 6-Nr. 7/9 antr.: Chronik der katholischen Kirche Litauens. – Versta iš: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. – Tekstas vok.. – Atskiri numeriai išleisti ne chronologine seka, Nr. 1-Nr. 5 išleisti 1979-1980, t.y. vėliau nei Nr. 6-Nr. 27/28. – Leista taip pat anglų k.: Chronicle of the catholic church in Lithuania. – Nr. 6-Nr. 13/14 ir Nr. 25/26-Nr. 27/28 išspausdinti tęstiniame leidinyje „Acta Baltica“, Bd. 13-Bd. 18 ir dar išleisti atskirais atspaudais. – Nr. 15/19, Nr. 20/24, Nr. 32/38, Nr. 39/46, Nr. 47/52, Nr. 53/58, Nr. 59/64, Nr. 65/70, Nr. 71/73, Nr. 74/77 ir Nr. 78/81 išleisti kaip specialūs „Acta Baltica“ tomai antrašte „Chronik der litauischen katholischen Kirche“ ir nugar. antr. „Chronik“

 


Rusiškai

Хроника Литовской католической церкви : выпуски 9, 10, 11, 18, 19, 28, 29 / с предисловием Томаса Венцловы. – Нью Йорк : Хроника, 1979. – 245 p.. – Orig. antr.: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

Su spaudu: Tomo Venclovos biblioteka (LNB: TC40//97/36369). – Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC2906//13/13871)

 


Leidimai lietuvių kalba užsienyje

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika = Chronicle of the Catholic Church in Lithuania : pogrindžio leidinys. – Nr. 1/7 (1972/73) ; t. 2, Nr. 8/15 (1974/75)-t. 10, Nr. 76/81 (1988/89) ; t. 11. – Chicago, Ill. : L.K. Religinės šalpos rėmėjai, 1974-1997. – Įvairaus dažnumo. – Kita laida: The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. Chicago, Ill., 1981-1989. – Vertimai: Cronica de la Iglesia Catolica de Lituania. Chicago, Ill. : Loyola University Press, 1979-1984 ; Cronaca della chiesa cattolica in Lithuania. Milano : La Casa di Matriona, 1976-. – Nugar. antr.: Kronika ; LKB kronika. – Publikavimo vieta: Kaunas, t. 11. – Leidėjai: L.K. Religinės šalpos rėmėjų sąjunga, t. 3, Nr. 16/22 (1975/76); Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoms leisti sąjunga, t. 4, Nr. 23/31 (1976/78)-t. 5, Nr. 32/39 (1978/79); Lietuvos kronikos sąjunga, t. 6, Nr. 40/49 (1980/81)- t. 10, Nr. 76/81 (1988/89); LKB Tarpdiecezinės katechetikos komisijos leidykla, t. 11. – ISSN 1052-1771

Nr. 1/7 (1972/73) / [iliustracijos Pauliaus Jurkaus]. – 1974 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). – 336 p. : iliustr.. – Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 330-332. – Tiražas 5000 egz.

Su dedikacija J. Račkauskui (LNB: LAK2792//00/27698). – Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PC226//05/5956). – Su autogr. S. Lozoraičiui ir su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC5569//16/17033)

Kronikos balsas : dvimėnesinis žurnalas, leidžiamas Lietuvos kronikos sąjungos. – Nr. 1 (1982, kovas/balandis)-Nr. 7 (1985). – Chicago, Ill. : Lietuvos kronikos sąjunga, 1982-1985. – 26 cm

Įvairaus dažnumo. – Paantr.: žurnalas, leidžiamas Lietuvos kronikos sąjungos, Nr. 4 (1983)-Nr. 5 (1984). – Red. nenurodytas

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. – 1979,  Nr. 36. – Melbourne : Išleista kun. Dr. P. Bačinsko lėšomis. Išleido„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ rėmėjai Melbourne. Spausdino „Tėviškės aidų“ spaustuvė.  – Įvairaus dažnumo.

 

 


„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ rėmėjai Melbourne. Australijos lietuvių metraštis / [Australijos lietuvių bendruomenė. Krašto valdyba]. – Sydney : Australijos lietuvių bendruomenės savaitraštis „Mūsų pastogė“, 1961-1983. – 2 d., p. 322.

Skelbta Lituanikos skyrius