Bibliotekos tinklaraščiai

Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams

Lituanistikos tyrimai ir įvairios lituaninės knygos

Bostone įsikūrusi leidykla „Academic Studies Press“ pradėjo leisti naują seriją, skirtą lituanistikos studijoms pristatyti.

Lithuanian studies / series editor: Darius Staliunas. – Boston : Academic Studies Press, 2016

The art of identity and memory : toward a cultural history of the two world wars in Lithuania / edited by Giedrė Jankevičiūtė and Rasutė Žukienė ; with a preface by Vejas Gabriel Liulevicius. – Boston : Academic Studies Press, 2016. – XV, 308 p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Lithuanian studies)

Bibliogr. str. gale ir išnašose. – R-klė: p. 301-308

ISBN 978-1-61811-507-2

Knygos turinys: http://www.academicstudiespress.com/browse-catalog/the-art-of-identity-and-memory-toward-a-cultural-history-of-the-two-world-wars-in-lithuania

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa, 1991-2011 : wybrane problemy / redakcja naukowa Katarzyna Marzęda-Młynarska, Jakub Olchowski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 139 p. : diagr., graf., lent.

ISBN 978-83-7784-697-1

Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku / pod redakcją Doroty Michaluk ; [tłumaczenia z języków białoruskiego i rosyjskiego: Dorota Michaluk] ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 146 p.. – (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)

Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir geogr. r-klės: p. 137-146

ISBN 978-83-7181-871-4

Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) = Aesthetic aspects of the literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st century) = Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI-XXI вв.) / [Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów Rzeczypospolitej] ; edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. – Białystok : Alter Studio, 2015. – 347 p. : iliustr., faks., lent.. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia / Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; 14) (Studia Tatarskie ; Seria 4)

Įž. str. gretut. tekstas angl., lenk., rus.; str. angl., lenk., rus.; santr. angl., lenk., rus.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klės: p. 329-345

ISBN 978-83-64081-24-8

Ethnic policy in contemporary East Central European countries / edited by Henryk Chałupczak … [et al.] ; [translated by Jerzy Adamko]. – Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. – 536 p. : lent., žml.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-7784-645-2


Historia de los Estados bálticos
/ Andres Kasekamp ; [traducido por María Enguix Tercero]. – Barcelona : Bellaterra, 2016. – 290 p. : žml.. – (Serie general universitaria ; 173)

Orig. antr.: History of the Baltic states. – Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 279-290

ISBN 978-84-7290-747-8

History of the Polish-Lithuanian commonwealth : state, society, culture / Urszula Augustyniak ; editorial work by Iwo Hryniewicz ; translated by Grażyna Waluga (chapters I-V) and Dorota Sobstel (chapter VI-X). – Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2015. – 573 p. : iliustr., lent., žml.. – (Polish studies – transdisciplinary perspectives, ISSN 2191-3293 ; vol. 13)

Bibliogr., p. 479-518, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 537-573

ISBN 978-3-631-62977-2

International Scientific Conference „Twenty-five Years of Renewed Latvia, Lithuania, and Estonia: Experience of the Baltic States in Europe“ (2016 ; Rīga, Latvija)

Twenty-five years of renewed Latvia, Lithuania, and Estonia: experience of the Baltic States in Europe : international scientific conference, Riga, Latvia, 22 April 2016. – Riga : Baltic Center for Strategic Studies, LAS, 2016. – 190, [1] p. : graf., lent.

Santr. latv.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-9934-8515-4-4

Михал Клеофас Огинский : политик, дипломат, министр / Рамуне Шмигельските-Стукене ; [перевод с литовского Татьяна Тимченко]. – Минск : Научный мир, 2015. – 191, [7] p., [12] faks. lap. : iliustr., faks., portr., žml.

Orig. antr.: Mykolas Kleopas Oginskis. – Bibliogr., p. 178-185, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 186-189

ISBN 978-985-90312-5-0

Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618) / Kateřina Pražáková. – České Budĕjovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2015. – 323, [1] p., [8] iliustr., faks., portr., žml. lap. : diagr.. – (Monographia historica ; sv. 15)
Santr. angl.. – Bibliogr., p. 248-308, ir išnašose. – Vardų ir vietovardžių r-klė: p. 315-321

ISBN 978-80-7394-509-1

Ostpreußen, Litauen und die Sowjetunion in der Zeit der Weimarer Republik : Wirtschaft und Politik im deutschen Osten / von Rikako Shindo. – Berlin : Duncker & Humblot, 2013. – 888 p. : iliustr., žml.. – (Quellen und Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte, ISSN 0943-8629 ; Bd. 45)

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 812-852, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 881-888

ISBN 978-3-428-13823-4

Post-industrial landscape scars / Anna Storm. – New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2014. – XVII, [1], 227 p. : iliustr., žml.. – (Palgrave studies in the history of science and technology)

Bibliogr., p. 203-221, ir pastabose, p. 159-201. – R-klė: p. 223-227

ISBN 978-1-137-02598-2


Resisting biopolitics
: philosophical, political, and performative strategies / edited by S.E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė. – New York ; London : Routledge, 2016. – VIII [4], 306 p. : iliustr.. – (Routledge studies in contemporary philosophy ; 71)

Bibliogr. str. gale. – R-klė: p. 293-306

ISBN 978-1-138-78948-7

Ukraina Lithuanica: студії з iсторiï Великого князівства Литовського / Нацiональна академiя наук Украïни. Iнститут iсторiï Украïни. – Київ : Інститут iсторії України НАН України, 2009. – t.

ISBN 978-966-02-5254-7

Т. 3 / [редакційна колегія: Котляр Микола, головний редактор … [et al.]. – 2015. – 394 p. : iliustr., faks., lent., žml.. – Str. rus., ukr.; santr. angl., rus.. – Bibliogr. išnašose

Vilnius : une ville en Europe : [essai] / Tomas Venclova ; traduit par André Cabaret. – Strasbourg : Circé, 2016. – 252, [2] p.

Orig. antr.: Vilnius: miestas Europoje

ISBN 978-2-84242-408-4


Litvakų istorija

My father’s journey : a memoir of lost worlds of Jewish Lithuania / Sara Reguer. – Boston : Academic Studies Press, 2015. – 260, [1] p. : faks., portr.. – (Studies in Orthodox Judaism)

Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 258-261

ISBN 978-1-61811-414-3

The Jews in Poland and Russia / Antony Polonsky. – Oxford ; Portland, Or. : The Littman Library of Jewish Civilization, 2010-2012. – 3 t.. – (The Littman library of Jewish civilization)

Vol. 1, 1350 to 1881. – 2010. – xiv, [18], 534 p. : žml.. – Bibliogr., p. 450-494, ir išnašose. – R-klė: p. 495-534. – ISBN 978-1-874774-64-8

Vol. 2, 1881 to 1914. – 2010. – xiv, [10], 492 p. : žml.. – Bibliogr., p. 417-458, ir išnašose. – R-klė: p. 459-492. – ISBN 978-1-904113-83-6

Vol. 3, 1914 to 2008. – 2012. – xii, [30], 534 p. : žml.. – Bibliogr., p. 849-934, ir išnašose. – R-klė: p. 935-998. – ISBN 978-1-904113-48-5

The Vilna vegetarian cookbook : [garden-fresh recipes redicovered and adapted for today’s kitchen] / Fania Lewando ; translated from the Yiddish, annotated, and adapted for the modern kitchen by Eve Jochnowitz ; foreword by Joan Nathan. – New York : Schocken Books, 2015. – XVII [1], 234 p. : iliustr., faks., portr.

Orig. antr.: Vegețarish-diețisher ķokhbukh. – Bibliogr.: p. XXXVII. – R-klė: p. 215-234

ISBN 978-0-8052-4327-7

Waltzing with the enemy : a mother and daughter confront the aftermath of the Holocaust / by Rasia Kliot and Helen Mitsios. – [Jerusalem] : Penina Press, 2011. – 287 p. : iliustr., faks., portr.

ISBN 978-1-936068-21-0


Grožinės literatūros vertimai

Caravan lullabies / by Ilzė Butkutė ; translated from the Lithuanian by Rimas Uzgiris. – Glen Head, N.Y. : A Midsummer Night’s Press, 2016. – 77, [2] p.. – (Periscope ; 04)

ISBN 978-1-938334-23-8

Jаре за пет пари / Григориj Канович ; превод од руски Ѓорѓи Крстевски. – Скопjе : Антолог, 2014. – 543, [1] p.. – (Библиотека Бранови ; кн. 54)

Orig. antr.: Козлёнок за два гроша

ISBN 978-608-243-026-3

Silva Rerum / Kristina Sabaliauskaitė ; przełożyła Korybut-Daszkiewicz. – Kraków : Znak, 2015. – 510, [1] p.

Orig. antr.: Silva rerum

ISBN 978-83-240-3878-7

Szukaj moskiewskiego sfinksa : powieść historyczna / Alfonsas Eidintas ; przekład z języka litewskiego Bartłomiej Kowal. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 507, [1] p. : lent.

Žml. priešlapiuose

ISBN 978-83-7181-901-8

Who is who = Кој е кој : poetry from five continents : poets participans of the Struga poetry evenings 2016 / [editor-in-chief: Slave Gjorgjo Dimoski]. – Struga : Struga Poetry Evenings, 2016. – 415, [4] p. : portr.

Nugar. antr.: Struga poetry evenings. – Gretut. tekstas angl., makedon.

ISBN 978-608-250-015-7

Tomo Venclovos dovana Nacionalinei bibliotekai. Publikuojami Gyčio Norvilo ir T. Venclovos eilių vertimai į anglų ir makedonų kalbas.

Vaikų literatūra

Linos Žutautės knygos apie Kakę Makę populiarios ir Latvijoje.

Kikas Mikas enсiklopēdija : iepazīsti sevi un pasauli! / [sakārtotājas: Egle Čebatoriene, Vaida Dubickiene] ; [Linas Žutautes ilustrācijas] ; [no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. – 123, [5] p. : iliustr.

Bibliogr.: p. 128. – Abėcėl. r-klė: p. 124-127

ISBN 978-9934-0-6206-3

 

 

Lenkijos abėcėlė / Anna Skowrońska ; grafinis dizainas: Agata Dudek ir Małgorzata Nowak ; iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė. – Warszawa : Muchomor, 2015. – 79, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-83-89774-92-7

Daugiau apie knygą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-02-knyga-vaikams-lenkijos-abecele-pasieks-visos-lietuvos-bibliotekas/145089

Rasos Rimickaitės dovana Nacionalinei bibliotekai

Nacionalinė biblioteka gavo dovaną nuo Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje Rasos Rimickaitės. Visos knygos yra iš asmeninės, ilgus metus kauptos bibliotekos.

Dezideratai

Taip vadiname knygas, reikalingas Nacionalinei bibliotekai. Nacionalinėje bibliotekoje nėra lietuvių diasporos tyrimams svarbaus leidinio? Informuokite mus >>

Skelbta Lituanikos skyrius

Kunigas, rašytojas, vertėjas

Arida Riaubienė


Kunigo Augustino Liepinio (1896-1977) vardas užima reikšmingą vietą spaudos istorijoje. Dar studijuodamas Lietuvos universitete jis redagavo „Vienybę“ ir „Tiesos kelią“. Kunigas taip pat bendradarbiavo daugelyje katalikiškos pakraipos laikraščių. Iš jų paminėtini: „Žvaigždė“, „Sargyba“, „Laisvė“, „Šaltinis“, „Rytas“ ir kt. Gyvendamas Panevėžyje, jis redagavo „Panevėžio balsą“ (1924-1935) ir „Panevėžio Balsą“ (1935-1940). A. Liepinis buvo ne tik periodinės spaudos redaktorius ir bendradarbis, bet ir daugelio religinio turinio knygų sudarytojas ir vertėjas. Bene brandžiausias jo veikalas – gyvenimo pavyzdžių rinkinys „Kitų pėdomis“, kurio išleisti 3 tomai (T. 1 -1933, T. 2 -1937, T. 3- 1939 m.). Sudarytojas pirmo tomo pratarmėje rašė, kad „Kitų pėdomis“ bent iš dalies patarnaus pamokslininkams, mokytojams, kateketams, paskaitininkams ir kitiems kalbėtojams. Eilinis skaitytojas čia turėtų rasti nenuobodžių ir naudingų pasiskaitymų“. Parinkti pavyzdžiai yra ne tik istoriniai atsitikimai, bet ir gražūs padavimai, palyginimai, posakiai. Gyvenimo pavyzdžiai knygoje suskirstyti skyriais: Amžinosios tiesos; Gyvenimo dėsniai; Kelias į šviesą. Skaitytojo patogumui knygos gale išspausdinta abėcėlinė dalykų rodyklė, padedanti orientuotis įvairiose teksto sąvokose, pavyzdžiui: atgaila, mirtis, meilė, nuolankumas ir t. t.

Antrasis „Kitų pėdomis“ tomas pasirodęs 1937 m. skirtas krikščionybės įvedimo Lietuvoje 550 metų jubiliejui. Autorius stengėsi pateikti daugiau pavyzdžių iš Lietuvos ir lietuvių gyvenimo. Rašydamas šį tomą, A. Liepinis naudojosi įvairiais šaltiniais – M. Yčo atsiminimais „Nepriklausomybės keliais“ (1935), A. Aleknos „Lietuvos istorija“ (1934), A. Jakšto biografijų ir nekrologų rinkiniu „Užgesę žiburiai“(1930). 1939 m. pasirodžius trečiajam gyvenimo pavyzdžių rinkiniui, pedagogas J. Trimakas rašė: „Jis (A. Liepinis – A. R.) atspėjo žmogaus silpnybę. Jo knygas skaito tarsi dienraštį, bet tokį dienraštį, kur dienų bėgime išskaitai šventąjį raštą“. Didelę praktinę naudą turėjo 1926 m. (I-II d.) ir 1930 m. (III d.) pasirodžiusios „Katekezės“, kuriose A. Liepinis  aiškino 192 katekizmo klausimus. Knygoje „Kelią faktams“ (1933) A. Liepinis atskleidė spaudos vietą visuomeniniame, kultūriniame gyvenime, remdamasis šaltiniais, pateikė žinių  iš spaudos istorijos. Trumpuose knygos „Jaunimo keliais“(1923) apsakymėliuose skaitytojas gali semtis gerumo, nuolankumo, meilės ir pagarbos vienas kitam. Ne vienas A. Liepinio parašytas veikalas liko rankraščiuose; kai kuriuos autorius sudegino 1952 m., užėjus politiniams karščiams. Tada žuvo dienoraštis, rašytas nuo 1923 m., atsiminimų knyga „Byro pabiros“ ir kiti raštai.

Liepinis išvertė nemaža užsienio autorių kūrinių. Tai B.Bartmano „Marija tikėjimo ir maldingumo šviesoje“ (1922), M. Mosko „Dievo akivaizdoje“ (1922), Berlju „Švenčiausios širdies mėnuo“ (1928), M. Mešlerio „Šv. Aloyzo gyvenimas“ (1926).

Visą straipsnį rasite:

Riaubienė, A. Kunigas, rašytojas, vertėjas: [apie kunigą Augustiną Liepinį]. XXI amžius, 2016, spal. 21, p. 16.

Skelbta Lituanikos skyrius

Sveikiname!

Skelbta Lituanikos skyrius

Skaitome Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą

Gruodį Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 3 a. pradėjo veikti nauja paroda. Didingoje erdvėje – prieš vitražą, aukštose lentynose abipus marmuro laiptų  –  eksponuojamos 1989-2015 m. Nacionaline kultūros ir meno premija pagerbtų prozininkų bei poetų knygos iš Nacionalinės bibliotekos fondų: nuo nedidelių pirmųjų knygelių iki rinktinių raštų tomų. Taip pat – rinkiniuose publikuota autorių kūryba, pasisakymai ir interviu, tekstai apie laureatus, skirtingi knygų leidimai bei vertimai į užsienio kalbas.

Parodoje „Skaitome Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą“ rasite šių autorių knygas:

 1. Jonas Juškaitis (1989);
 2. Vytautas Bložė (1991);
 3. Bronius Radzevičius (1991);
 4. Kazys Bradūnas (1992);
 5. Sigitas Geda (1994);
 6. Jonas Strielkūnas (1996);
 7. Alfonsas Nyka-Niliūnas (1997);
 8. Juozas Erlickas (1997);
 9. Marcelijus Martinaitis (1998);
 10. Donaldas Kajokas (1999);
 11. Romualdas Granauskas (2000);
 12. Nijolė Miliauskaitė (2000);
 13. Tomas Venclova (2000);
 14. Leonardas Gutauskas (2001);
 15. Justinas Marcinkevičius (2001);
 16. Jonas Mikelinskas (2002);
 17. Kornelijus Platelis (2002);
 18. Antanas A. Jonynas (2003);
 19. Petras Dirgėla (2003);
 20. Bitė Vilimaitė (2003);
 21. Ona Baliukonė (2004);
 22. Sigitas Parulskis (2004);
 23. Juozas Aputis (2005);
 24. Jurga Ivanauskaitė (2005);
 25. Aidas Marčėnas (2005);
 26. Kęstutis Navakas (2006);
 27. Zinaida Nagytė-Katiliškienė (2007);
 28. Vanda Juknaitė (2008);
 29. Antanas Gailius (2008);
 30. Ramutė Skučaitė (2009);
 31. Icchokas Meras (2010);
 32. Rolandas Rastaukas (2010);
 33. Henrikas Algis Čigriejus (2011);
 34. Vladas Braziūnas (2013);
 35. Jakovas Grigorijus Kanovičius (2014);
 36. Giedra Radvilačiūtė (2015)
Skelbta Lituanikos skyrius

Prezidento Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės

2016 m. gruodžio 17 d. sukanka 150 metų kai gimė Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjas, gydytojas, vienas iš sveikatos apsaugos sistemos kūrėjų, žymus XIX a. tautinio atgimimo, vadinamo „Varpininkų sąjūdžiu“, organizatorius ir dalyvis, laikraščių redaktorius ir leidėjas, mąstytojas, humanistas, mokslininkas, ištikimas laisvės, demokratijos ir teisės viršenybės principų sergėtojas Kazys Grinius. Jis buvo visų keturių 1920-1926 m. laikotarpio demokratiškai, visuotiniuose rinkimuose išrinkrų Seimų – Steigiamojo Seimo, I, II ir III Seimų – narys, gynė spaudos laisvę, tautinių mažumų teises, reikalavo labiau rūpintis sveikatos apsauga, švietimu. Kazys Grinius vienintelis iš ano meto Lietuvos politikų buvo Seimo nariu, Ministru Pirmininku ir Respublikos Prezidentu. Jis vadovavo pirmajai parlamentinei Lietuvos vyriausybei. Jo vadovaujama vyriausybė baigė derybas su Sovietų Rusija ir pasirašė su ja taikos sutartį, nustatė sieną su Latvija, atmetė siūlomą sąjungą su Lenkija, jam valdant, Lietuvą de jure pripažino devynios valstybės, ji buvo priimta į Tautų Sąjungą. Trumpo Kazio Griniaus prezidentavimo metu buvo atšaukta karo padėtis, priimtas Amnestijos įstatymas, panaikinta cenzūra, atlikti kiti demokratiniai pertvarkymai. Po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo K. Grinius buvo priverstas atsistatydinti. Bet jis ir toliau dirbo politinį darbą, didelį dėmesį skyrė visuomeninei veiklai, rūpinosi sveikatos klausimais, tęsė anksčiau pradėtus darbus.
Neatsitiktinai Kazio Griniaus aktyvios politinės veiklos laikotarpis – 1918–1926 metai – yra vadinami auksiniais Lietuvos demokratijos laikais.
Pagerbiant šią iškilią Lietuvos valstybingumo asmenybę, Lietuvos Respublikos Seimas 2016-uosius buvo paskelbęs Prezidento Kazio Griniaus metais.

Palydėdami besibaigiančius 2016-uosius – Prezidento Kazio Griniaus metus – ir paminėdami jo gimimo 150-ąsias metines, norime pasidalinti Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomu, amžininkų pagarbą Prezidentui iliustruojančiu 1928 metų kolektyviniu Lietuvos valstiečių sąjungos komiteto, „Varpo“ bendrovės bendradarbių, redakcijų, studentų ir moksleivių organizacijų sveikinimu Kaziui Griniui vardo dienos proga:

„Didžiai Gerbiamas Daktare!
Vargiai atsiras Lietuvoje kitas valstybės vyras ir visuomenės veikėjas, kurs taip kaip Tamsta būtų atidavęs visą savo gyvenimą tarnybai viešajam labui, nieko sau nereikalaudamas.
Nėra srities, kur Tamsta tiesioginiu darbu arba naudingais patarimais nebūtum prisidėjęs. Visur Tamsta savo šviesia išmintimi nešei paskatinimą prie darbo, prie kovos už geresnę ateitį, kėlei pasitikėjimą savo jėgomis, pasitikėjimą, nešantį laimėjimą ir pergalę.
Dabartinėmis sunkiomis apystovomis ypač vertiname didelę moralę paramą, kurios mes semiamės iš Tamstos darbų ir drąsaus paskatinančio žodžio.
Sveikindami Tamstą šiandien vardo diena, mes prašome leisti mums, Didžiai Gerbiamas Daktare, palinkėti šia proga Tamstai ilgiausių metų ir kuo greičiausiai susilaukti įgyvendinimo tų idealų, už kuriuos Tamsta visą savo gyvenimą kovojai.
Tegul išsipildo Tamstos siekimai!“

Pokalbis apie Prezidentą Kazį Grinių bei jo indėlį į demokratinės Lietuvos valstybingumo pamatus su politologu, besidominčiu K. Griniaus asmenybe, Tomu Tomilinu:
http://www.zaliojilietuva.lt/uzmirstas-prezidento-gamtininko-dr-kazio-griniaus-palikimas-5207.html

Skelbta Be kategorijos

Apie apšviestūnus ir tamsūnus

Aptiko Arida Riaubienė


XIX a. antroje pusėje tautiškumo išsaugojimu emigracijoje rūpinosi turintys didesnį išsilavinimą, labiau apsišvietę žmonės. Katalikiškoje spaudoje jie buvo vadinami „apšviestūnais“.  Pateikiame ištrauką:

apsviestunai_didesnis

Jakštas, A. Lietuvei-apšviestunai Amerikoje ir jųjų užduotis. ŽLA, 1891, gruod. 1 (nr. 23), p. 177
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=34999&biRecordId=4036

 

Skelbta Lituanikos skyrius