Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Egzilinė tapatybė literatūroje“

Š.m. balandžio 7-8 d. Kaune, Lietuvių išeivijos institute, vyko Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Išeivijos studijų centro organizuota tarpdalykinė mokslinė konferencija „Egzilinė tapatybė literatūroje“. Konferencijos dalyviai savo pranešimuose aptarė egzilinę tapatybę globalizacijos kontekste, migracinius ir istorinius atspindžius literatūroje, egzilio rašytojų patirtis tekstuose, tapatybės teorijas bei tapatybės kaitos problematiką.

Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė konferencijoje perskaitė pranešimą „Tautinio identiteto ženklų reprezentacija: Stepas Zobarskas ir „Manyland books“, kuriame buvo analizuojamas vienos iš didžiausių JAV veikusių lietuvių išeivijos leidyklų, publikavusių lietuvių autorių kūrybą anglų kalba, indėlis į tautinės tapatybės sklaidą daugiakultūrės aplinkos sąlygomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*