Spalio pirmąją minima Pasaulinė muzikos diena. Daug muzikantų užaugino Lietuvos žemė, tačiau šiandien prisiminkime vieną žymiausių lietuvių muzikų išeivijoje – Bronių Budriūną. Ilgus metus praleidęs už tėvynės ribų, jis visada garbino senąjį protėvių kraštą ir jo ilgesiu prisunkė savo kūrybą. … Skaityti toliau

Rugpjūčio 27-30 dienomis Ventspilyje (Latvija) vyko Tarptautinė jaunųjų bibliotekininkų akademija (The Global Librarians: International Young Librarians Academy). Projektą organizavo International Research and Exchanges Board (IREX) bei „Bibliomist“ projekto Ukrainoje atstovai, remiami Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Profesinius įgūdžius tobulinti buvo … Skaityti toliau

Naujausiame Čikagoje leidžiamo JAV lietuvių  dienraščio Draugas kultūriniame priede Menas, literatūra, mokslas (2012 06 09) spausdinama dr. Antano Balašaičio recenzija, išsamiai pristatanti ir vertinanti praėjusių metų pabaigoje Nacionalinės bibliotekos išleistą knygą Silvija Vėlavičienė. Draustosios spaudos pėdsakais. Susidomėjusieji visą recenzijos tekstą gali … Skaityti toliau

Šiandien Pasaulio lietuvių bendruomenė neteko aktyvaus visuomenininko, žurnalisto, ilgamečio „Amerikos balso“ lietuvių tarnybos bendradarbio Romo Kasparo. R. Kasparas gimė 1933 m. Klaipėdoje. Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukęs į Vokietiją baigė Oldenburgo lietuvių gimnaziją. 1948-1958 m. gyveno Brazilijoje, studijavo Belo Horizontės … Skaityti toliau