Šiuo metu tvarkomame Lietuvių emigrantų rankraščių fonde atrasta JAV lietuvio Pauliaus Leono šeimos istorija norėtume pasidalyti su mūsų skyriaus tinklaraščio skaitytojais. Trumpoje savo autobiografijoje (LNB RKRS, F28-235) Paulius Leonas aprašo savo šeimos istoriją sulaukusią nemažai JAV spaudos dėmesio. Paulius Leonas, imdamas JAV … Skaityti toliau

Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus parengtoje kilnojamojoje fotodokumentinėje parodoje Atrastas Karaliaučius pateikiama Karaliaučiaus bibliotekų ir archyvų, kurių rinkiniai nukentėjo per II-ąjį pasaulinį karą, bet Lietuvos inteligentų, kultūrininkų pastangomis buvo išsaugoti Lietuvos bibliotekose, knygos nuosavybės ženklai (ekslibrisai, lipdės, įrašai … Skaityti toliau

Kovo 2 dieną  Lietuvos bibliofilų klubo nariai lankėsi Nacionalinėje bibliotekoje, kur susipažino su Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomu Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos dokumentiniu paveldu.  Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1843) – kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX … Skaityti toliau

Džiaugiamės galėdami pristatyti Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininko, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos Pietų Amerikos atstovo Juan Ignacio Fourment Kalvelis straipsnį apie 2011 m. vasario 11-16 d. vykusį XIV-ąjį  Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą bei … Skaityti toliau

Vasario 24 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejus pakvietė į naujos ekspozicijos Sugrįžimai atidarymo šventę. Kauniečiams ir miesto svečiams buvo pristatyta paroda, skirta lietuvių išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais. Renginyje kalbėjusios profesorė Viktorija Skrupskelytė, literatūrologė dr. Žydronė … Skaityti toliau