„Pasaulio lietuvis” atgimsta naujam gyvenimui

Šių metų kovo 22 dieną bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija buvo pristatyta nauja užsienio lietuvių žurnalo „Pasaulio lietuvis“ koncepcija. Nuo šiol atnaujintą leidinį redaguos Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Kęstas Pikūnas.
Žurnalas leidžiamas jau 48 metus su kilnia misija – puoselėti lietuvybę, pilietiškumą, bendruomeniškumo dvasią, stiprinti ir išlaikyti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva, pristatyti įvairių lietuvių bendruomenių veiklą pasaulyje.
Ilgus metus leistas Jungtinėse Amerikos valstijose, nuo 2000 m. pateko į Lenkijos lietuvių bendruomenės redaktorės Živilės Makauskienės rankas Punske, o nuo 2004 m. žurnalo redagavimas perkeltas į Lietuvą, šio įdomaus ir atsakingo darbo ėmėsi redaktorė Audronė Viktorija Škiudaitė.
Naujosios bangos išeivio K.Pikūno redaguojamas atgimęs “Pasaulio lietuvis” tikisi pristatyti kitokį Pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimą – labiau artimą ir suprantamą šių dienų lietuviams.

Linkime žurnalui didžiausios sėkmės – dar ilgai gyvuoti ir toliau telkti Pasaulio lietuvių bendruomenes lietuvybės puoselėjimui užsienyje.

Plačiau apie renginį