BaltHerNet organizacijos narių susitikimas Rygoje

Spalio 5-6 d. Rygos Mokslų akademijoje vyko tarptautinės organizacijos Baltic Heritage Network (BaltHerNet), vienijančios Baltijos šalių diasporos paveldą saugančių ir tiriančių institucijų atstovus bei užsienyje įsikūrusių išeivijos organizacijų narius, organizuotas seminaras jauniesiems tyrėjams bei organizacijos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir Nacionalinės bibliotekos Lituanikos vedėja, organizacijos viceprezidentė Jolanta Budriūnienė. 

Pagrindinė posėdžio diskusijų tema – efektyviau išnaudoti organizacijos galimybes informacijos sklaidai apie Baltijos šalių diasporų tyrimų naujoves, plėtoti tarpinstitucinę komunikaciją telkiantis bendroms išeivijos paveldo kaupimo ir ilgalaikio išsaugojimo iniciatyvoms.

Aptarta Latvijos nacionalinio archyvo iniciatyva pradėto rengti projekto – virtualios parodos, žyminčios artėjančios Latvijos, Estijos ir Lietuvos piliečių priverstinės emigracijos 1944 m. pradžią sukaktį, rengimo programa.

Organizacija BaltHerNet įkurta Tartu 2008 m. pradžioje. Šiuo metu ji vienija daugiau nei penkias dešimtis narių iš aštuonių užsienio valstybių.