Jurgita PAULIUKĖNAITĖ. „Kasdienybė“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvės darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Dainos gimimas“.

Moksleivių kategorija (dalyvės amžius – 11 m.)


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Neinu aš iš namų, aš laukiu pamokos,
Aš sėdžiu prie kompiuterio ekrano visados.

Ir Teams skambutis jau į pamoką pakviečia,
O pirštai prie klavišų niekaip nesiliečia.

Ir skamba ta pati melodija tyli,
Jau taip giliai įstrigus atminty.

Ir įsijungus aš ekraną sau kartoju,
Kaip išgyvent pandemijos laiku klaikiuoju.

Vėl stringa garsas, taip juk nuolatos,
Kai laukiu aš kasdieną pamokos.


Kalba neredaguota

Emilija KLIMAŠAUSKAITĖ. „Ši žiema“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvės darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Žiemos darbai“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Žiema girgžda sniegu po kojom
Ir nuskamba vėjo juoku,
Ji vakaru tampa juoduoju
Nubėgančiu sniego taku.

Ji šaldo upes ir kojas
Ir stato besmegenius.
Vaikai jai linksmai pamoja,
O ji jiems atsako snygiu…

Ji švaistosi snaigių kristalais
Ir puošia medžius šerkšnu.
Jos akys – snieguoti ovalai
Pakimba ties juodu skliautu.

Ji sukas pūgoj apgaulės –
Žvaigždės dūžta šviesioj nakty.
Ir be meilės gyvenąs pasaulis
Sušąla žiemos širdy.


Kalba neredaguota

Eimantas RIMKUS. „Po šimtą!“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvio darbas

Pagal Žemaitės kūrinį  „Dvejos laidotuvės, dveji palaikai“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Vieną žiemos rytą, tropniai pripustytą, viduryje sausio mėnesio, kuomet žemelė dar padengta pusnimis, nes kas naktį spaudžia šalna, o saulelė vos kaitina, pustė ir vėl. Javai, bulbės ir daržai –  viskas seniai nuvalyta, moteriškos ir vyrai triobose žiemavoja. Nuo Advento lig Velykų – pačios strugosios dienos… O ir šaltis toks, kad rytmetį pabudęs pagalvę turi plėšti nuo sienos, nes per naktį prišalo. Laikas jau kelti, o bobos dvi, samagono aną vakarą prilakusios, vis dar pučia į akį. Nori atsikelti – atgal akis merkiasi, širdis salsta, miegas be jokios soties.

Lauke pusto, sninga, vėjas ūžia: tai didžiau, tai vėl mažiau, bet visiškai nesustoja. Tokiu laiku labai maigu miegoti – miegti, miegti ir kaskart daugiau nori. Bet norėk nenorėdamas –  bildin į triobos duris Aldona.

– Dieve saugok, kokia diena! Ar tvanas jau bus, ar pasaulio galas, – kalbėjo moteriškė.

– A! Kad miegojau, tai miegojau, sakyk, Alde, kas buvo? – pabudusi iš miego paklausė Jonienė.

– Gerai pūtei į akį, – tarė kaimynė, – ir aš taip norėjau, bet su tais bieso zakonais ir prikazais savo… Važiavom su gaspadorium į miestą – žaltys žandaras neišleido, sako, karantinas, turit savo krautuvę. Apsisukom su gaspadorium ir grįžom namo, kiaulės ėsti ko neturi, šunes loja… Tiek tatai naujienų, kaimyne, kai žinosi ką – užsuk.

– Agne, lipk iš lovos! – atsiduso Jonienė.

– Aldė buvo, ko norėjo? – paklausė ta.

– Mus uždarė, neišvažiuosim į miestą –  stovi su milinėm žandarai ir nei įleidžia, nei išleidžia…

– Ar pablūdo! Padėk, Dieve…

Toliau skaityti „Eimantas RIMKUS. „Po šimtą!““

Augenijus ZABITIS. „Tautiečio (At)gimimas“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvio darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Dainos gimimas“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Aš nerašau eilių, nesodinu gėlių,
Tik Seimo patvoriuos kaip katinas guliu.

Kai mano kailis kyla į Olimpą –
Neužmirštuolėmis ir mėtomis pakvimpa!

Ir kelsiuos – eisiu žadinti tautos,
Pavirtęs žiedeliu akacijos baltos.
Ir niekas nesupras, kad žiede balto pūko
Plazdena uodeguotoji dvasia kipšiuko.

Paimsiu vamzdį – puošmeną Neries,
Ir giesmę dangišką visa tauta girdės.

Tautieti, nevėpsok ir nežiūrėk į viršų:
Radausko debesėlį jau visi pamiršo.

Aš knygų nerašau ir neskaitau eilių.
Tad būk protingas – neskaityk ir tu!

Aleksandras SAKAS. „Prie atviro lango“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvio darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Vakaras“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

*

Prie atviro lango
Sėdėti,
Į mėlyną dangų
Žiūrėti,

Ir nieko daugiau
Nenorėti,
Tik dangų už lango
Turėti.

IEŠKANTI STRĖLĖ. „Virtuali kelionė“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvės darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Žiemos kelionė“

Moksleivių kategorija (dalyvės amžius – 15 m.)


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Mano mintys ir aš keliuos į rytojų,
Tarsi bėgu per margus laukus,
Ir per laiškus gmail‘e lekioju,
Ir žengiu į „neto“ kelius.

Akys mato už lango, kaip pūgos
Siaučia, sukas kiekviena diena,
O manajam lauke kaip papūgos,
Kelia nuotraukas instagrame.


Kalba neredaguota