Dar keletas istorijų…

Turbūt niekada nenustosime stebėtis likimų vingiais mūsų tautiečių, savo noru ar likimo valia toli nublokštų nuo tėvynės.

Naujausiame dienraščio Draugas kultūriniame priede publikuojami net du straipsniai šia tema :
Silvija Vėlavičienė pristato Leono Stepanausko knygą „Paviliojo Islandija: Teodoro Bieliackino pėdsakais“ bei Aldonos Žemaitytės pokalbis su Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Aldona Ruseckaite apie naujausią jos kūrinį – knygą–albumą „Petras Babickas. Archyvai“.
Malonaus skaitymo…

Naujas leidinys filatelijos mėgėjams – „Lituania“

LNB Lituanikos skyriaus fondai pasipildė naujai įsigytu leidiniu „Lituania“, kuris ypač sudomins Lietuvos filatelijos mėgėjus.

Tai Vokietijos filatelistų 1994 m. įkurtos tyrinėjimų draugijos „Lietuva“ periodinis leidinys, išeinantis du kartus per metus. Draugijai be Vokietijos filatelistų taip pat priklauso nariai–korespondentai iš Australijos, Danijos, Olandijos, Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.
Biuletenį nuspręsta leisti, siekiant publikuoti draugijos narių tyrimų rezultatus – naują ir istorinę informaciją apie Lietuvos pašto ženklus, vokus, antspaudus bei straipsnius, nušviečiančius Lietuvos pašto ir filatelijos istoriją. Visus iki šiol išėjusius 34 šio informatyvaus leidinio numerius mūsų bibliotekai dovanojo žurnalo redaktorius Bernhardas Felsas.

Tikimės, kad šį leidinį atras kito mūsų fonduose saugomo ir pamėgto Čikagoje, JAV, leidžiamo filatelistų draugijos „Lietuva“ biuletenio skaitytojai.

Dėmesio! Naujas el. leidinys

Jau galima susipažinti su 2009 m. liepos 7–10 d. Tartu vykusios konferencijos „Siekiant Baltijos šalių išeivijos istorijos prieigos“, kurią organizavo nevyriausybinė organizacija BaltHerNet, vienijanti Baltijos šalių atminties institucijas, saugančias publikuoto ir rankraštinio paveldo kolekcijas bei materialiosios kultūros palikimą, pranešimais. 

 

Taip pat galite skaityti 2006 m. birželio 27 – liepos 1 d. Tartu vykusios konferencijos „Baltijos archyvai užsienyje“, kurioje dalyvavo ir Nacionalinės bibliotekos atstovės Jolanta Budriūnienė bei Jolita Steponaitienė, pranešimus