Lituanikos kolekcijoje – naujas R. Šerelytės romanas

Dažnai atsitinka taip, kad apie naujai pasirodžiusią knygą, žurnalą ar kitą leidinį, kuris tiesiog privalo būti mūsų fonduose sužinome tik iš spaudoje pasirodančių to leidinio pristatymų.

Šįkart, skaitydami nepaprastai vertingą ir informatyvų dienraščio Draugas kultūrinį priedą (paprastai pirma perskaitome jo internetinį variantą, nes spausdintas mus pasiekia šiek tiek vėliau) pasidžiaugėme dideliu rašytojos Renatos Šerelytės (ji yra ir minėto kultūrinio priedo redaktorė) pasiekimu – už romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“ ji pelnė tarptautinę premiją „Bank Austria Literaris“. O dar labiau mus nudžiugino pati rašytoja, mielai sutikusi padovanoti bibliotekai vokiškąjį 2010 m. pasirodžiusį šios knygos vertimą, kurį ir įvertino kompetentinga austrų komisija.

Tad dabar savo skaitytojams galime pasiūlyti R. Šerelytės romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“ vokiškai bei straipsnį apie prestižinės premijos laureatę.

Dar keletas istorijų…

Turbūt niekada nenustosime stebėtis likimų vingiais mūsų tautiečių, savo noru ar likimo valia toli nublokštų nuo tėvynės.

Naujausiame dienraščio Draugas kultūriniame priede publikuojami net du straipsniai šia tema :
Silvija Vėlavičienė pristato Leono Stepanausko knygą „Paviliojo Islandija: Teodoro Bieliackino pėdsakais“ bei Aldonos Žemaitytės pokalbis su Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Aldona Ruseckaite apie naujausią jos kūrinį – knygą–albumą „Petras Babickas. Archyvai“.
Malonaus skaitymo…

Naujas leidinys filatelijos mėgėjams – „Lituania“

LNB Lituanikos skyriaus fondai pasipildė naujai įsigytu leidiniu „Lituania“, kuris ypač sudomins Lietuvos filatelijos mėgėjus.

Tai Vokietijos filatelistų 1994 m. įkurtos tyrinėjimų draugijos „Lietuva“ periodinis leidinys, išeinantis du kartus per metus. Draugijai be Vokietijos filatelistų taip pat priklauso nariai–korespondentai iš Australijos, Danijos, Olandijos, Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.
Biuletenį nuspręsta leisti, siekiant publikuoti draugijos narių tyrimų rezultatus – naują ir istorinę informaciją apie Lietuvos pašto ženklus, vokus, antspaudus bei straipsnius, nušviečiančius Lietuvos pašto ir filatelijos istoriją. Visus iki šiol išėjusius 34 šio informatyvaus leidinio numerius mūsų bibliotekai dovanojo žurnalo redaktorius Bernhardas Felsas.

Tikimės, kad šį leidinį atras kito mūsų fonduose saugomo ir pamėgto Čikagoje, JAV, leidžiamo filatelistų draugijos „Lietuva“ biuletenio skaitytojai.

Dėmesio! Naujas el. leidinys

Jau galima susipažinti su 2009 m. liepos 7–10 d. Tartu vykusios konferencijos „Siekiant Baltijos šalių išeivijos istorijos prieigos“, kurią organizavo nevyriausybinė organizacija BaltHerNet, vienijanti Baltijos šalių atminties institucijas, saugančias publikuoto ir rankraštinio paveldo kolekcijas bei materialiosios kultūros palikimą, pranešimais. 

 

Taip pat galite skaityti 2006 m. birželio 27 – liepos 1 d. Tartu vykusios konferencijos „Baltijos archyvai užsienyje“, kurioje dalyvavo ir Nacionalinės bibliotekos atstovės Jolanta Budriūnienė bei Jolita Steponaitienė, pranešimus