Lietuvoje viešės žymi išeivijos antropologė Birutė Galdikas

Šį šeštadienį projekto „Žaliasis Aleksotas” aplinkosauginio švietimo seminare, vyksiančiame VDU Kauno botanikos sode, garsi fizinės antropologijos ir biologijos daktarė, žymiausia orangutangų tyrinėtoja profesorė Birutė Galdikas skaitys pranešimą „Orangutangų reabilitacijos programa: 40-ties metų patirtis“.

Lituanikos skaitykloje galite rasti naujausią mokslininkės knygą: „Great ape odyssey” (2005), taip pat žymiausią Birutės Galdikas autobiografinę knygą: „Reflections of Eden: my years with the orangutans of Borneo“ (1995) („Rojaus atspindžiai: mano metai Borneo saloje su orangutangais“), kuri šiuo metu verčiama į lietuvių kalbą bei kitas profesorės knygas. Toliau skaityti „Lietuvoje viešės žymi išeivijos antropologė Birutė Galdikas“

JAV mirė kunigas Arvydas Petras Žygas

Vytenio Lietuvninko nuotrauka

2011 metų gegužės 7 dieną, Saint Louis (JAV) ligoninėje po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos ateitininkų pirmininkas, antropologijos profesorius, kunigas dr. Arvydas Petras Žygas.

Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo A. P. Žygas gyveno JAV, Ilinojaus universitete dirbo antropologijos profesoriumi.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Arvydas Žygas baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Kauno arkikatedroje, skaitė paskaitas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, redagavo ateitininkų žurnalą „Ateitis“. Vėliau kunigas vėl sugrįžo į JAV studjuoti ir darbuotis įvairiose parapijose ypatingą dėmesį skirdamas lietuviams emigrantams. Toliau skaityti „JAV mirė kunigas Arvydas Petras Žygas“

V.A. Jonynas – ne tik literatūros kritikas

Nacionalinės bibliotekų savaitės įvykių gausoje smagu pristatyti publikaciją apie lietuvių išeivijos profesionalaus bibliotekininko V. A. Jonyno, tiesa, visuomenėje labiau žinomo kaip literatūros kritiko, darbų apžvalgą. Straipsnio autorė – ilgametė Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė pažinčiai su įvairiapuse V.A. Jonyno veikla skyrė ne vienerius metus. Šios pažinties rezultatas – ir 2006 m. pasirodęs Vytauto A. Jonyno Rinktinių raštų tomas, kuriam medžiagą taip pat parengė S. Vėlavičienė (Rinktiniai raštai / Vytautas A. Jonynas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006). Tada, kaip rašo straipsnio autorė, į rinkinį nepateko V.A. Jonyno straipsniai bibliografijos tematika. Taigi ši publikacija – lyg ir rinktinių raštų tąsa.

Vienintelė lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ visoje Pietų Amerikoje transliuos gyvai

Lietuviška radijo valandėlė Ecos de Lituania informuoja, kad šį sekmadienį, gegužės 8 d., prasidės naujas sezonas. Vienintelė lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje transliuos gyvai pirmadieniais nuo 1 iki 3 val. nakties Lietuvos laiku.

Klausytojai galės klausyti gyvai per interneto svetaine www.ecosdelituania.co.ar

Jeigu Jūs norite atsiųsti sveikinimus, linkėjimus, informaciją ir prašymus, galite rašyti elektroniniu paštu: ecosdelituania@yahoo.com.ar arba skambinti gyvai i FM Difusión, šiuo radijo stoties numeriu: +54 221 464 3940.

Šveicarijos lietuvių istorijos puslapiai

Nenuilstanti Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikėja Janina Survilaitė nusipelno didžiulės padėkos už pasakojimus apie savo tautiečių, po antrojo pasaulinio karo atsidūrusių nors ir vaizdingoje, deja, svetimoje Šveicarijos žemėje, likimus.

Šį kartą autorė, remdamasi Nepriklausomos Lietuvos diplomato Šveicarijoje, vėliau šios šalies lietuvių bendruomenės nario A. Geručio archyve išlikusiais dienoraščiais, pristato 1945-1950 m. Alpėse įsikūrusių lietuvių karo tremtinių gyvenimą.

„Pasaulio lietuvis” atgimsta naujam gyvenimui

Šių metų kovo 22 dieną bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija buvo pristatyta nauja užsienio lietuvių žurnalo „Pasaulio lietuvis“ koncepcija. Nuo šiol atnaujintą leidinį redaguos Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Kęstas Pikūnas.
Žurnalas leidžiamas jau 48 metus su kilnia misija – puoselėti lietuvybę, pilietiškumą, bendruomeniškumo dvasią, stiprinti ir išlaikyti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva, pristatyti įvairių lietuvių bendruomenių veiklą pasaulyje.
Ilgus metus leistas Jungtinėse Amerikos valstijose, nuo 2000 m. pateko į Lenkijos lietuvių bendruomenės redaktorės Živilės Makauskienės rankas Punske, o nuo 2004 m. žurnalo redagavimas perkeltas į Lietuvą, šio įdomaus ir atsakingo darbo ėmėsi redaktorė Audronė Viktorija Škiudaitė.
Naujosios bangos išeivio K.Pikūno redaguojamas atgimęs “Pasaulio lietuvis” tikisi pristatyti kitokį Pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimą – labiau artimą ir suprantamą šių dienų lietuviams.

Linkime žurnalui didžiausios sėkmės – dar ilgai gyvuoti ir toliau telkti Pasaulio lietuvių bendruomenes lietuvybės puoselėjimui užsienyje.

Plačiau apie renginį