XIV – sis PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Džiaugiamės galėdami pristatyti Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininko, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos Pietų Amerikos atstovo Juan Ignacio Fourment Kalvelis straipsnį apie 2011 m. vasario 11-16 d. vykusį XIV-ąjį  Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą bei kviečiame pasižvalgyti po PALJS nuotraukų galeriją.
 

XIV – sis PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS – Argentina 2011 m.

XIV ENCUENTRO SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD LITUANA – Argentina 2011

Svarbiausias Lietuvių Jaunimo Sąjungos renginys Pietų Amerikoje yra Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS). Šis XIV PALJS vyko vasario 11 – 16 dienomis Buenos Aires sostinėje Berisso, Lanús Oeste, Avellaneda ir Rosario miestuose. Norėčiau pabrėžti, kad suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas, finansuojamas iš Lietuvos Fondo (Čikagos, Jungtinės Amerikos Valstijos – JAV). Toliau skaityti „XIV – sis PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS“

Pora straipsnių emigracijos tema

Pastarosiomis dienomis šalies spaudoje pasirodė bent keletas straipsnių lietuvių emigracijos tema. Nenuostabu, kad vieningos nuomonės apie šį procesą bei jo dalyvius nėra nei pačių emigrantų išsakomose pozicijose, nei šį vyksmą vertinančių tautiečių čia, Lietuvoje, dėstomose įžvalgose.
Skaitytojų dėmesiui siūlome skirtingas nuomones atstovaujančius straipsnius :
Lietuvos ryto el. svetainėje paskelbtą Jurgitos Noreikienės rašinį Naujosios kartos emigrantų literatūra – be ilgesio prieskonio, kuriame užfiksuotos jaunosios kartos kūrėjų – emigrantų požiūris bei Deimantės Dokšaitės publikaciją Emigrantai Lietuvos žiniasklaidoje: savi ar svetimi?, paremtą Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės Lietuvoje vadovės Ievos Davydenko atliktų mokslinių tyrimų duomenimis.>

Netekome garsaus išeivijos publicisto Zenono Rekašiaus

Vasario 19-ąją Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje priglaus profesorių Zenoną Rekašių (1928-2011). Atsisveikinimui su pirmadienio rytą mirusiu garsiu publicistu, liberalios išeivijos minties mėnraščio „Akiračiai“ įkūrėju ir redkolegijos nariu, aktyviu federacijos „Santara-Šviesa“ veikėju, daugelio poleminių rašinių autoriumi skirtas R. Valatkos straipsnis.

Kviečiame skaityti!

Ką tik pasirodė naujausias laikraščio Draugas kultūrinio priedo el. variantas, kuriame be kitų straipsnių siūlome perskaityti Lituanikos skyriaus vedėjos Jolantos Budriūnienės straipsnį, skirtą rašytojo, vertėjo bei leidėjo Stepo Zobarsko šimtmečiui bei žurnalistės Aldonos Žemaitytės publikaciją, skirtą rašytojos Vytautės Žilinskaitės aštuoniasdešimtmečiui, kurioje autorė už bendradarbiavimą dėkoja Nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro darbuotojoms.

Žvilgsnis į Europos lietuviškųjų studijų savaičių rengimo istoriją

1953 m. Vokietijoje vykusiame Lietuvių fronto bičiulių suvažiavime J.Brazaičio kreipimasis į jaunimą vienyti savo jėgas Lietuvai bei A.Maceinos išsakyta mintis, jog nenorint paskęsti svetimoje jūroje, reikia kurti savąjį gyvenimą svetur, buvo idėjinis pamatas kultūrinio ir visuomeninio turinio renginiui, gavusiam Europos lietuviškųjų studijų savaitės vardą (ELSS), atsirasti.

Apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės įnašą organizuojant ELSS portale Bernardinai.lt išsamiai pasakoja ilgametė Šveicarijos LB pirmininkė Janina Survilaitė. Kviečiame skaityti!

Apie JAV lietuvių kultūrinio paveldo išsaugojimą

Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) vadovė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos išeivijoje valdybos pirmininkė Mirga Girniuvienė naujausiame „Draugo“ kultūriniame priede publikuotame interviu dalinasi mintimis apie išeivijoje sukaupto kultūrinio palikimo išsaugojimą bei atvėrimą visuomenei. Pokalbyje minimas ir Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus gražaus bendradarbiavimo su ALKA pavyzdys, kai Mirgos Girniuvienės vyras p. Ramūnas Girnius, vykdamas atostogų į Lietuvą, savo lagamine atgabeno skaitmeninimui skirtus dienraščio „Draugas“ mikrofilmus…