„Sugrįžimų“ šventė Maironio muziejuje

 Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos suvažiavimo dalyviai. Augsburgas, 1947 m. Nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo

Vasario 24 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejus pakvietė į naujos ekspozicijos Sugrįžimai atidarymo šventę. Kauniečiams ir miesto svečiams buvo pristatyta paroda, skirta lietuvių išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais.

Renginyje kalbėjusios profesorė Viktorija Skrupskelytė, literatūrologė dr. Žydronė Kolevinskienė, Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paulauskienė pristatė sudėtingo mūsų šaliai ir jos žmonėms istorinio laikotarpio, besisiejančio su didžiosios dalies lietuvių intelektualų priverstiniu pasitraukimu į Vakarus ir  sudėtingos įvairiapusės jų veiklos priverstinėje tremtyje atspindžius to meto grožinėje literatūroje, mene, scenos bei muzikos darbuose, gausiame pluošte periodinės spaudos…Ypatingos nuotaikos vakarui suteikė aktorius, bardas Henrikas Savickis, į susirinkusius prabilęs dainuojamąja poezija virtusiais H. Nagio, A. Nykos-Niliūno kitų išeivijos poetų posmais.

Plačiau apie parodą.

Parengta virtuali paroda „Egzodo kūrėjų portretai: Stepas Zobarskas“

Maloniai kviečiame aplankyti Nacionalinės bibliotekos el. svetainėje pristatytą virtualią parodą Egzodo kūrėjų portretai: Stepas Zobarskas, skirtą lietuvių išeivijos rašytojo, vertėjo, redaktoriaus Stepo Zobarsko 100-osioms gimimo metinėms.

Parodoje eksponuojami žinomo kultūrininko gyvenimo ir kūrybos faktai, užfiksuoti rankraštiniuose ir publikuotuose dokumentuose, nuotraukose. Įvairiapusė S. Zobarsko veikla apžvelgiama ir specialiai šiai progai parengtuose straipsniuose. Apie du dešimtmečius trukusią Manyland books leidyklos veiklą iš radijo įrašų kalba pats Stepas Zobarskas…

Marijos Gimbutienės 90-metį pasitinkant

Minint žymios lietuvių išeivijos mokslininkės, archeologės profesorės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės 90-ąsias gimimo metines kolegos iš Nacionalinės bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus nudžiugino nepaprastai įdomia ir informatyvia paroda, kurioje pristatyti ne tik monumentalūs autorės darbai, bet ir specialiai šiai progai parašyti žinomų Lietuvos archeologų straipsniai, videofilmų medžiaga, gausus pluoštas rankraštinių dokumentų ir nuotraukų, profesorę pažinojusių žmonių prisiminimai. Parodą aplankyti galima čia.