Nacionalinė biblioteka padėkojo Užsienio reikalų ministerijai už pagalbą perduodant Lietuvai dokumentus, papildžiusius bibliotekoje saugomą Lozoraičių šeimos kolekciją

Iš kairės: Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos l. e. p. Diplomatinio archyvo vedėja Agnė Čeporiūtė ir ambasadorius archyvų klausimams Vytautas Žalys.

Gegužės 4 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius archyvų klausimams Vytautas Žalys bei l. e. p. Diplomatinio archyvo vedėja Agnė Čeporiūtė. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ministerijos atstovams išreiškė padėką už pagalbą rūpinantis Lozoraičių šeimos knygų rinkinio parvežimu iš Italijos bei perdavimu Nacionalinei bibliotekai.

Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė svečius supažindino su Lozoraičių šeimos kolekcijos turiniu bei tvarkymo ir pateikimo bibliotekos skaitytojams galimybėmis.

Siekiant geriau koordinuoti iš užsienio šalių į Lietuvą pargabenamų lietuvių išeivijos visuomeninių bei politinių organizacijų, asmenų rankraštinių bei publikuotų archyvų organizavimo procesus, su svečiais aptartos ateities bendradarbiavimo bei keitimosi informacija perspektyvos.

Neseniai Užsienio reikalų ministerijos pastangomis iš Italijos pargabenta didžiulė siunta dokumentų, knygų bei asmeninių daiktų, perduotų Lietuvai po diplomato Stasio Lozoraičio, jr. našlės Danielos Lozoraitis mirties. Jie papildė Nacionalinėje bibliotekoje saugomą Lozoraičių šeimos kolekciją.

Susitikimo akimirkos.

Japonijoje išleistos knygos apie S.Kairį pristatymas

Japonų žurnalistė Kumiko Hirano, knygos „Saka-no ue-no Japonija“ („Japonija ant kalvos) apie garsų prieškario Lietuvos inteligentą Steponą Kairį autorė, balandžio 18-21 dienomis viešės Lietuvoje ir dalyvaus knygos pristatymo renginiuose Vilniuje ir Kaune.
Savo knygoje autorė paliečia Vasario 16-osios akto signataro, žymaus visuomenės veikėjo, japonologijos pradininko Lietuvoje S.Kairio mažai žinomą gyvenimo aspektą – jo gilų susidomėjimą Japonija.
Renginius organizuoja Japonijos ambasada Lietuvoje ir Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, VDU Azijos studijų centras, Lietuvos Mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka.

Plačiau>>.