Jus sveikina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius

Čia saugomi seni, reti ir unikalūs leidiniai bei rankraščiai, priklausantys vertingiausiam ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mokslo, kultūros paveldui. Kviečiame ieškoti, atrasti, tyrinėti…

Paskelbta temoje # | Komentavimas išjungtas įraše Jus sveikina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius

Rimtui Kalpokui – 110

Rimtas Kalpokas. Darbymetis pietų Italijoje. 1935 (Iš Lietuvos dailės muziejaus kolekcijos)

Balandžio 18 d. sukanka 110 metų, kai gimė dailininkas, grafikas, pedagogas Rimtas Kalpokas (1908-1990). Jis – žymaus tapytojo, lietuvių dailės klasiko Petro Kalpoko (1880-1945) ir vengrų kilmės poetės Elizabetos Švarc sūnus. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Milijonas keturiose dėžėse

Antanas Žmuidzinavičius. 10 litų banknotas, 1927 m. (iš „Pinigų muziejaus” kolekcijos)

Lapkričio 29 diena. Turbūt vakaras. Lietuvos ambasadoje Londone girdisi rašomosios mašinėlės tarškėjimas: rašomas raštas Nr. 3602/14-15.
Raštą rašys ir pasirašys patsai ambasadorius Kazimieras Bizauskas. Gavėjas – Lietuvos banko valdytojas prof. V. Jurgutis. Turinys paprastas: kaip K. Bizauskas apie pusantro milijono litų apžiūrėjo. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Komentarų: 2

Mstislavas Dobužinskis – Lietuvos valstybės simbolių kūrėjas. Epizodas II: Žalia-balta-raudona

Vėliavos eskizas iš Mstislavo Dobužinskio rankraščių fondo

Tarp Mstislavo Dobužinskio sukurtų tautinės vėliavos eskizų būta ir keistų keturių spalvų Žalia-balta-geltona-raudona derinių. Gali būti, jog tokias spalvines variacijas paskatino bandymas derinti heraldines geltona-balta-raudona spalvas bei Lietuvoje įsitvirtinusios tautinės vėliavos geltona-žalia-raudona spalvas. O galbūt bandyta remtis Mažosios Lietuvos lietuvninkų vėliavos pavyzdžiu? Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Žymiausias lietuvių vargonininkas

Juozo Naujalio leistas ir redaguotas „Vargonininkas”, 1909

Šalia lietuvių tautos patriarchu vadinamo Jono Basanavičiaus galime didžiuotis ir kitu patriarchu – Juozu Naujaliu. Savo kūryba ir kultūrine veikla jis pelnė Lietuvos muzikos patriarcho vardą, o jo sukurta daina „Lietuva brangi” pagal ne mažiau nusipelniusio poeto Maironio eiles tapo tikra tautos giesme. Šiemet minime 149–ąsias J. Naujalio gimimo metines. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Viešos paslapties kortelės

1901 rugpjūčio 20 dieną ponia Adolfina Michelberg lankėsi Kražių bažnyčioje. Ir ne šiaip sau: atliko išpažintį ir gavo nuodėmių išrišimą. Iš kur tai žinome? Iš paprasto lapelio:
„Byłem u Spowiedzi S. Jubileuszowej w Krożach 1901 roku Sierpnia d. 20go. Adolfina Michelberg“ („Atlikau jubiliejaus metų išpažintį Kražiuose, 1901 metų rugpjūčio 20 dieną“). Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Konferencija Krokuvoje

Akimirka iš konferencijos. 2018 m. kovo 1 d.

Vasario 27 – kovo 2 d. Krokuvoje, Jogailos universiteto Estreicherių Lenkijos bibliografijos tyrimų centre įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Libri Rariores & Rarissimi. Polonika w zbiorach państwowych bibliotek Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy“ (Polonika Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos valstybinėse bibliotekose). Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Mstislavas Dobužinskis – Lietuvos valstybės simbolių kūrėjas. Epizodas I: Baltoji – pasišventimas

M. Dobužinskis. Vėliavos eskizai, 1938 m.

1938 vasario pradžia, Kaunas. Greičiausiai iš Centrinio pašto į Vokietiją išsiųstas laiškas. Autorius – Kauno „Valst. Teatre“ dirbantis dailininkas Mstislavas Dobužinskis. Gavėjas – Tilžėje gyvenantis „Gerb. Dr. Vydūnas“. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Skyriaus dokumentai portale e-paveldas: Mstislavas Dobužinskis – Lietuvos valstybės simbolių kūrėjas

M. Dobužinskis. Vytis (eskizas), 1930

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventei, LNB retų spaudinių ir rankraščių skyrius portale e-paveldas publikavo dokumentus, pristatančius dailininko Mstislavo Dobužinskio įnašą į Lietuvos valstybės heraldikos istoriją. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Vasario 16-osios akto signatarų dokumentai iš Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondų

Literatūros istorikas Mykolas Biržiška. Diplomatas Kazimieras Bizauskas. Teisininkas, filosofas Pranas Dovydaitis. Inžinierius Steponas Kairys. Diplomatas Petras Klimas. Kunigas Vladas Mironas. Vyskupas Justinas Staugaitis. Filosofas Jurgis Šaulys. Teisininkas Jokūbas Šernas. Verslininkas Jonas Vailokaitis. Prezidentai Antanas Smetona ir Aleksandras Stulginskis. Tai tik keturiolika iš 20 žmonių, pasirašiusiųjų Vasario 16-osios aktą. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

1818 metai ir skaičiai

Raguvos bažnyčios nuotrauka iš Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondų

Statistika gali būti nuobodi: ne kiekvienam užtenka kantrybės tyrinėti lenteles ir grafikus su daugybe skaičių. Tačiau šįkart imkim ir persikelkim į 1818 metus, į Raguvos parapiją.
Prieš du šimtus metų čia gimė 113 kūdikių: 58 mergaitės ir 55 berniukai. Kadangi luomai vis dar egzistavo, 10 mergaičių ir 12 berniukų gimsta bajorais, likę – valstiečiais. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą