Paroda „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos“

Bendradarbiaujant su LR užsienio reikalų ministerija ir Balzeko Lietuvių kultūros muziejumi  parengta paroda Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos, išleistas parodos katalogas. Parodos ir katalogo parengėja Jolita Steponaitienė.