Paroda „Pirmoji banga“

Parodos tikslas – supažindinti visuomenę su XIX a. pab.- XX a. pr. Lietuvių emigracijos į Jungtines Amerikos Valstijas istorija, lietuvių kultūrine ir visuomenine veikla JAV, lietuviškų knygų leidybą, pagalbą Lietuvai siekiant atkurti nepriklausomybę bei atskleisti Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomus vertingus lietuvių emigrantų „Pirmosios bangos“ archyvinių ir spausdintų dokumentų rinkinius. Paroda eksponuota Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje, Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke, Lauinger bibliotekoje Vašingtone, Elizabeth (NJ), Lietuvių dienų metu Frackville (PA), Kanados lietuvių muziejuje – archyve Toronte, New Britain ir Hartforde (CT), Filadelfijoje, Klivlendo Lietuvių Klube.
Parodos idėja – Jolita Steponaitienė, dokumentų atranka – Rima Dirsytė ir Diana Norkūnienė, dizainerė – Skirmantė Vaitkevičiūtė, gamyba – UAB Ekspozicijų sistemos.
Parodą parėmė Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.

Parodos atidarymas Nac. M. Mažvydo bibliotekoj

Kvietimas į parodąParodos dizainerė Skirmantė VaitkevičiūtėLF - Pirmoji Banga