Projektas „Baltijos ryšiai“.Atskleidžiant bendrą Baltijos šalių praeitį 1450-1800 m.

Projektą administravo Lietuvos archyvų departamentas prie LR Vyriausybės.
Projektui nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomus dokumentus atrinko ir aprašė Rasa Narbutaitė.

http://www.balticconnections.net/