Projektas „Senųjų spaudinių iš buvusių Karaliaučiaus bibliotekų ir archyvų apskaita ir įsisavinimas Vidurio ir Rytų Europoje“

Projektas vykdytas kartu su Osnabriuko (Vokietija) universitetu.
Projekto tikslas – suregistruoti Karaliaučiaus senųjų bibliotekų knygas, sukurti duomenų bazę. Iš senų knygų fondo atrinktos knygos su Karaliaučiaus senųjų bibliotekų knygos nuosavybės ženklais, sukurti jų aprašai pagal projekto reikalavimus, pagamintos titulinių lapų ir priešlapių, kuriuose yra ekslibrisų, lipdžių, įrašų, antspaudų skaitmeninės kopijos.
Projekto darbo grupė: Jolita Steponaitienė, Janina Petrauskienė, Rima Dirsytė, Diana Norkūnienė.