Subsvetainės „Lietuvos nacionalinės bibliotekos dokumentų proveniencijos“ sukūrimas

Projekto tikslai – vaizdinėmis, grafinėmis ir tekstinėmis priemonėmis visuomenei atskleisti labai turiningą ir informatyvią bibliotekoje saugomo kultūros paveldo dalį: dokumentų proveniencijas (knygų nuosavybės ženklus – ekslibrisus, lipdes, antspaudus, įrašus ir t.t); ją propaguoti, parodant kaip istorinių ir kultūrinių tradicijų paliudijimus, spaudos istoriją, suteikti daugiau informacijos apie procesus, susijusius su proveniencijomis.
Projekto darbo grupė: Rima Dirsytė, Janina Petrauskienė, Jolita Steponaitienė.
Projektą parėmė Kultūros rėmimo fondas.