S. K. Kosakovskio nuotraukų paroda

parodaŠių metų kovo mėnesį Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka su Kosakovskių fondu Varšuvoje (Fundacja Kossakowskiego), Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi Kaune ir Ukmergės kraštotyros muziejumi pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl Vaitkuškio (Wojtkuszki) skaitmeninio archyvo kūrimo. Sutartis sėkmingai įgyvendinama, o visiems, iki lapkričio 13 d. besilankantiems Varšuvoje, siūlome apžiūrėti parodą, fondo kartu su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi surengtą „Susitikimų su istorija namuose“ (Dom Spotkań z Historią). Joje eksponuojamos Stanislovo Kazimiero Kosakovskio (1837-1905) – literato, genealogo, knygos Kai kurių lenkų giminių istorinė genealoginė monografija (Monografe historiczno – geneologiczne niektórych rodzin polskich), 3 t 1859-1872 m. autoriaus ir vieno pirmųjų Lietuvoje fotografų-mėgėjų darytos nuotraukos.

paroda2

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Liepos 30-oji – Jūros diena

Leidinys, skirtas pirmajai jūros šventei Klaipėdoje 1934 m.

Liepos 30-ąją minima jūros diena, itin svarbi Klaipėdai šventė.
Net trys ketvirtadaliai didžiausių pasaulio miestų įsikūrę jūros pakrantėse. Miestai nuo seno statomi prie jūrų, nes tai – lyg langas į pasaulį, susisiekimas su kitais kraštais. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Žalgirio mūšį prisimenant

Vytautas

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš Simono Daukanto „Lietuvos istorijos“:

1410. Noris jau artinosi kryżeiviai Lietuvon ir Lenkijon, czionai didis mistras Juningen nenorėjo į aiszkią dar muszą isztikti, bet kiti kryżeivių vyresniejie szirdingai geidė grumtiesi. Susirėmė abi szali plynose Tenenbergo 15 dienoje Liepos mėnesio; kryżeivių kariauna isz įvairių Teutonijos krasztų buvo sutelkta daugiaus nei szimtas tukstanczių plienu ir variu aplietų vyrų turinti, kuria pats didis mistras Juningen rykavo. Lietuvių ir Żemaiczių, su jų talkėjais Gudais, Tautoriais ir Lenkais tiek pat, o rasi daugesnei buvo. Vytautas rykavo Lietuvius ir Żemaicius bei kitus telkėjus, o Zidrans Moskovski Lenkus, kursai vienok visados Vytauto turėjo klausyti. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

mindaugas_karalius_m1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente.
1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas (apie 1200- 1263 rugsėjo 12). 1251 metais Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

1941 metų birželio 23 d. sukilimo 75-osios metinės

imagesPrasidėjus Antrajam pasauliniam karui, birželio 23 dieną keletas tūkstančių Lietuvos patriotų sukilo prieš sovietus, siekdami atkurti 1940 metais prarastą nepriklausomybę – per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą (buvo paskelbta ir vyriausybės sudėtis). Sukilimą organizavo Lietuvos aktyvistų frontas (LAF). Laikinosios vyriausybės ministro pirmininko pareigas pradėjo eiti Juozas Ambrazevičius. Buvo atkuriama lietuviška administracija, priimta visa eilė įstatymų, nutarimų ir potvarkių. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Lietuvos radijui – 90 metų

Kauno radijo stotis. 1937 m.

Kauno radijo stotis. 1937 m.

Radiofonijos Lietuvoje pradžia laikoma 1926 m. birželio 12 d., kai 19 val. Kauno radijo stotis pradėjo transliuoti nuolatinę radiofoninę programą. Iš pradžių redakcija ir studija įsikūrė pačioje radijo studijoje Žaliakalnyje, o savarankiškai pradėjo veikti 1927 m. Įkuriamas Radijo komitetas (vėliau – Radijo taryba), vadovaujama Liudo Giros. Komitetas buvo visuomeninis organas. 1929 m. priimamas Valstybės radiofono įstatymas, pagal kurį radiofonas suvalstybinamas; jis priklausė Švietimo ministerijai, o jam vadovavo ministro skiriamas direktorius. 1929–1934 m. juo buvo Antanas Sutkus, 1934-1938 m. Juozas Bieliūnas, iki 1940 m. – Eduardas Zabarauskas.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Virtuali paroda „Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose“, skirta mokslininko 160-osioms gimimo metinėms

Portretas RKRS_m1856 m. kovo 19 d. (pagal senąjį kalendorių – kovo 6 d.) gimė vienas žymiausių XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios baltistų – kalbininkas, etnologas, literatūros ir kultūros istorikas, bibliografas, tekstologas, archeologas ir muziejininkas, vienas iš Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universiteto) steigimo iniciatorių, profesorius, pirmasis Lietuvos nacionalinės bibliotekos direktorius Eduardas Volteris.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklapyje paskelbta virtuali paroda, skirta Eduardo Volterio 160-osioms gimimo metinėms paminėti. Ją parengė Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė Diana Norkūnienė. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Abiejų Tautų Respublikos „Valdymo įstatymui“ – 225-eri

SapokaPrieš 225 metus, 1791 metų gegužės 3-ią dieną Abiejų Tautų Respublikos Ketverių metų seimas priėmė Valdymo įstatymą (Ustawa Rządowa) – pirmąją Europoje ir antrąją pasaulyje konstituciją. Ją papildė ir jos sudėtine dalimi tapo tų pačių metų spalio 20 d. Seimo priimtas įstatymas – Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas, garantavęs Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei lygiateisiškumą Respublikoje.

Konstitucija buvo visų ATR vykdytų politinių, socialinių ir ūkinių reformų kulminacija, nuo tada valstybė įgavo konstitucinės monarchijos statusą. Nors neišbaigta ir gyvavusi vos 14-ą mėnesių, iki 1792 metų liepos 23-ios dienos, Konstitucija žmonių atmintyje išliko kaip Respublikos simbolis bei liudijo kokybiškai naują istorinę epochą. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Šekspyrą prisimenant

Shakespeare 1Prieš 400 metų, 1616-ų metų balandžio 23 dieną mirė Viljamas Šekspyras. Kviečiame pasižiūrėti, kaip jį vaizdavo XIX a. pr. Cvikau leidėjai ir kokiais vaizdais jo knygas puošė XVIII a. pab. Ziuriche išspausdintose knygose.

Shakespeare 2 Shakespeare 3

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą

Mokslinis-praktinis seminaras: Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos

Kvietimas_i_seminara_2016-04-062016 m. balandžio 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5), įvyko Vilniaus universiteto bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto surengtas mokslinis-praktinis seminaras „Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos“. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje # | Parašykite komentarą