Retų knygų ir rankraščių skaitykla

Adresas: Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius, 5 a., 513 kab.
Informacija teikiama:
Tel. 8-5-239 8586
El. paštas rkrs@lnb.lt

Darbo laikas*:
I-V   10.00-19.00
VI    10.00-17.00
VII   Nedirba
Skaitykla nedirba kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną, o taip pat valstybinių švenčių dienomis. Prieššventinę dieną skaitykla dirba viena valanda trumpiau.

* Darbo laikas liepos–rugpjūčio mėnesiais

Užsakymai dokumentams (rankraščiams ir spaudiniams) iš saugyklų priimami:
pirmadieniais-penktadieniais iki 16 val.
šeštadieniui užsakymai priimami iki penktadienio vakaro.

Skaitykloje galima susipažinti su:

  • senąja ir retąją XV-XIX a. pr. Europos spauda – knygomis, periodika, oficialiaisiais raštais, kartografija bei kitais leidiniais;
  • lietuviškomis knygomis nuo XVI a. iki 1904 m. (pirmieji du šių leidinių egzemplioriai saugomi Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo skyriuje);
  • Lietuvos valstybės teritorijoje išleistomis knygomis kitomis kalbomis nuo XVI a. iki 1830 m.;
  • XV-XVIII a. Vakarų Europoje leistomis lituanistinėmis knygomis;
  • personaline Viliaus Gaigalaičio kolekcija;
  • personaline Vytauto Steponaičio kolekcija;
  • rankraštinių dokumentų kolekcijomis (nuo XVI a. iki šių dienų), susijusiomis su Lietuvos istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais;
  • nuo 1994 m. Lietuvos mokslo įstaigose apgintomis disertacijomis ir habilitaciniais darbais.

Skaityklos atvirajame fonde – žinynai, enciklopedijos, žodynai, bibliografiniai leidiniai bei kita specializuota literatūra.

Skaitykloje yra 11 darbo vietų skaitytojams.

Informacijos apie skyriuje saugomus dokumentus galima ieškoti bibliotekos elektroniniame kataloge, kortelių vaizdų kataloge bei skaitykloje esančiame abėcėliniame ir sisteminiame korteliniuose kataloguose.

Teikiame kopijavimo paslaugas.

Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės .Retų knygų ir rankraščių skaitykla (513 kab.)