VIDEO Oleksijaus Čebotarovo paskaita „Pogromo topografija: erdvinė ir socialinė antižydiško smurto istorija imperijos periferijose“

Gruodžio 15 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje vyko Ukrainos istoriko Oleksijaus Čebotarovo paskaita „Pogromo topografija: erdvinė ir socialinė antižydiško smurto istorija imperijos periferijose“ (angl. Topography of Pogrom: Spatial and Social History of Anti-Jewish Violence on the Imperial Peripheries).

Paskaitoje analizuojamos antižydiškos riaušės Rusijos imperijoje 1880 m. ir XX a. pradžioje. Mokslininkas socialinius, religinius ir etninius smurto pagrindus pristato miesto bendruomenių kontekste. Pogromo įvykių rekonstrukcija vykdoma remiantis spauda, dokumentais. Mikroistorijos perspektyva leidžia giliau pažvelgti ir suprasti pogromų problemą ir padarinius socialiniam miesto gyvenimui, smurto įtaką žydų bendruomenėms.

Paskaitos autorius O. Čebotarovas (Sankt Galeno universitetas, 2021 m.) yra Rytų Europos istorijos instituto ir Vienos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas. Jis taip pat koordinuoja skaitmeninių humanitarinių mokslų projektus Europos žydų studijų asociacijoje ir Lvivo miesto istorijos centre. Šiuo metu O. Čebotarovas yra kviestinis migracijos istorijos dėstytojas Ukrainos katalikų universitete, rašo knygą apie pasaulinę žydų iš Rytų migraciją XIX a. pr. (angl. Jews from the East, Global Migration and Habsburg Galicia in the early 1880s) ir pradeda savo podoktorantūros tyrimų projektą „Pasienio upė Zbručas: socialinė-kultūrinė ir aplinkos istorija, 1900–1939“ ( angl. The Border River Zbruch: A Social-Cultural and Environmental History, 1900–1939).