RUGSĖJO 20 d.: Vilniaus geto atminimui: literatūriniai skaitymai ir muzika

Rugsėjo 20 d. 19.30 val. kviečiame į meninę programą, skirtą Vilniaus geto sunaikinimo 80-mečiui paminėti. Renginys vyks Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje (Gedimino pr. 24, įėjimas iš Mažojo teatro kiemo).

Specifinis Vilniaus geto istorijos bruožas – itin aktyvus kultūrinis gyvenimas. Vilniaus geto kaliniai, tęsdami Lietuvos Jeruzalės tradicijas, net mirties akivaizdoje nenustojo domėtis menu, mokslais, literatūra, rūpinosi savišvieta, dvasiniu tobulėjimu. Šią tradiciją simboliškai pratęsime ir bibliotekoje, taip pagerbdami Vilniaus žydų atminimą.

Eiles ir prozos ištraukas skaitys aktoriai Vaidotas Martinaitis ir Emilija Latėnaitė. Smuiku gros Borisas Kirzneris. Išgirsite žydų, tarp jų ir kalėjusių Vilniaus gete, – rašytojo Avromo Suckeverio (1913–2010), jaunojo metraštininko Icchoko Rudaševskio (1927–1943), skulptoriaus Saadios Bahato (g. 1928), taip pat Rumunijos žydo, vokiečių kalba rašiusio poeto Paulio Celano (1920–1970) kūrinius, skambės ir lietuvių poetų Juditos Vaičiūnaitės, Indrės Valentinaitės, Kęstučio Navako eilės.

1941 m rugsėjo 6 d. Vilniaus miesto senamiestyje (čia nuo seno telkėsi didelė miesto žydų bendruomenės dalis) buvo įkurtas Vilniaus getas. Jį sudarė Didysis getas ir Mažasis getas, kuriuos skyrė Vokiečių gatvė. Naciai ir jų vietiniai pagalbininkai į abu getus suvarė daugiau kaip 40 000 žydų. Getai buvo perpildyti, todėl įkalintuosius netrukus imta masiškai žudyti. Naciai stengėsi gete palikti tik tuos, kuriuos būtų galima panaudoti priverstiniams darbams.

1943 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus getas buvo galutinai likviduotas. Vyrai buvo atskirti nuo moterų ir vaikų, suvaryti į vagonus ir išvežti į nacių koncentracijos stovyklas Estijoje ir Vokietijoje, tinkančios darbui moterys išvežtos į Latviją. Nedarbingi asmenys ir vaikai perkelti į Osvencimo koncentracijos stovyklą, dalis geto žydų sušaudyti Paneriuose. Dar apie 3000 kalinių buvo palikti dirbti įvairiose nacių įstaigose, beveik visi jie 1944 m. liepą sušaudyti.

Prieš geto įkūrimą Vilniuje gyveno apie 57000 žydų, pasibaigus karui gyvų liko tik apie du tūkstančius.