Nors lituanika dažnai pavadinama lituanistika, tai yra skirtingos reikšmės žodžiai. Lituanistika (lot. lituanus – lietuvis, lietuviškas) plačiąja prasme reiškia mokslo žinių apie Lietuvą ir lietuvių tautą visumą. Lituanika – ne Lietuvoje išleista, tačiau kuriuo nors atžvilgiu su Lietuva susijusi literatūra. Lituaniniais vadinami įvairūs leidiniai: užsienyje išleistos lietuvių autorių knygos, lietuvių diasporos laikraščiai ir žurnalai, užsienio autorių darbai apie Lietuvą ir kt. Lituanika registruojama ir tyrinėjama nuo XIX a. Pats terminas pirmą kartą pavartotas 1892 m., JAV lietuvių žurnale „Apšvieta“.

Tinklaraštį „Lituani(sti)ka“ rengia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyrius bei Retų knygų ir rankraščių skyrius. 


Tinklaraščio administratorė

1465778_10151666687536863_925849248_oValdonė Budreckaitė, DPTD Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja
El. paštas valdone.budreckaite@lnb.lt