Bibliotekininkų seminaras apie tarptautinę inkunabulų proveniencijų duomenų bazę MEI

Spalio 11 dieną Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje įvyko bibliotekininkų seminaras, skirtas tarptautinei inkunabulų proveniencijų duomenų bazei Material Evidence in Incunabula. Seminare dalyvavo Retų spaudinių ir rankraščių skyrių specialistai iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bei Kauno viešosios apskrities bibliotekų.

Inkunabulais vadinamos nuo spaudos išradimo iki 1500 m. gruodžio 31 d. imtinai išleistos knygos ir laikomi ypač svarbia dokumentinio paveldo dalimi. Nuo 2017 m. pradžios trys didžiosios Lietuvos bibliotekos įsijungė į inkunabulų proveniencijų duomenų bazės MEI kūrimą. Ši bazė yra vienas iš tarptautinio projekto The 15cBOOKTRADE  skaitmeninių įrankių. Projekto siekis – sutelkus į vieną vietą XV a. knygų fizinius duomenis (buvusių savininkų ženklus, papuošimus, įrišus, herbus, rankraštines pastabas, kainas ir pan.) vizualiai pateikti šių knygų judėjimą laiku ir erdve bei atskleisti senųjų bibliotekų formavimąsi ir išsisklaidymą. Duomenų bazė MEI yra susieta su trumpuoju inkunabulų sąrašu Incunabula Short Title Catalogue, sudarytu Britų bibliotekos (British Library). Šias duomenų bazes kuruoja, sieja CERL – Europos mokslinių bibliotekų konsorciumas (Consortium of European Research Libraries ). Ypač vertinga, kad dažniausiai prie trumpojo bibliografinio aprašo yra pateiktas nuskanuotas inkunabulo vaizdas, lengvinantis leidinio identifikavimą, aprašymą. Projektas labai aktualus, todėl šiuo metu ieškoma finansavimo jo pratęsimui.

Seminaras buvo surengtas siekiant pasidalyti įspūdžiais ir patirtimi, įgytais bibliotekininkams dalyvaujant įvairiuose renginiuose, susijusiuose su duomenų baze MEI. Rugsėjo 19–21 d. Dožų rūmuose Venecijoje (Italija) įvyko baigiamasis projekto The 15cBOOKTRADE renginys – tarptautinė mokslinė konferencija „Spaudos r-evoliucija 1450–1500: penkiasdešimt metų, pakeitusių Europą“ (Printing R-Evolution 1450–1500. Fifty Years that Changed Europe). Joje dalyvavo Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė dr. Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė, vyriausioji metodininkė-tyrėja Viktorija Bargailienė, Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus bibliografė Agnė Zemkajutė ir VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė. V. Vaitkevičiūtė-Verbickienė ir A. Zemkajutė perskaitė pranešimą „Užsienio knygų, ypač iš Italijos, importas į Lietuvą“ (Lithuanian importation of foreign editions, especially from Italy). Pranešimas atskleidė ne tik Lietuvos inkunabulų migraciją, bet ir mūsų šalies sudėtingą istoriją. Gegužės 28 – birželio 1 d. VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento vyresnioji bibliotekininkė Aušra Rinkūnaitė stažavosi Retų knygų ir rankraščių CRAI bibliotekoje (Rare Book and Manuscript CRAI Library) Barselonos universitete (Ispanija). Stažuotės metu ji gilino darbo duomenų bazėje MEI įgūdžius.

Šis seminaras buvo ne tik puiki galimybė išsiaiškinti kylančius klausimus dirbant MEI duomenų bazėje, bet ir aptarti tolesnes šio darbo perspektyvas.