Š.m. spalio 4–14 d. Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotoja Alma Masevičienė stažavosi Ilinojaus universiteto PLB Lituanistikos katedroje. Retų knygų ir rankraščių skyrius, kartu su Lituanistikos katedra jau pora metų vykdo bendrą projektą „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės kūrimas“, … Skaityti toliau

Šių metų rugsėjo 15 d. Prahoje, Čekijos nacionalinėje bibliotekoje vyko Europos Komisijos remiamo projekto REDISCOVER (Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction – išsklaidyto turinio sujungimas: virtualus įvertinimas ir rekonstrukcija) baigiamoji konferencija ir parodos atidarymas. Ši konferencija šiek tiek … Skaityti toliau

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Marijona Čilvinaitė (1900-1995)“. Paroda skirta bibliotekininkės, buvusios Nacionalinės bibliotekos Senų knygų, smulkių spaudinių ir rankraščių sektoriaus vedėjos, kraštotyrininkės, etnografės bei aktyvios visuomenės ir kultūros veikėjos Marijonos Čilvinaitės 110–osioms gimimo metinėms. Rengiant parodą … Skaityti toliau