Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Atradimai

Apie vieną neatsitiktinį laišką

Apie vieną neatsitiktinį laišką

1929 lapkričio 8 d. Žydų mokslo institutas Vilniuje išsiuntė laišką Vilniaus Stepono Batoro universiteto profesorei Cezarijai Erenkreic (Cezarja Ehrenkreutz), kuriame reiškė užuojautą dėl jos tėvo mirties. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai buvo gryno mandagumo gestas: prof. Erenkreic tėvas buvo didis lingvistas Janas Niecislavas Ignacijus Baduan de Kortenė (Jan Niecisław Ignacy Badoin de Courtenay). Bet kiti Lietuvos nacionalinės bibliotekos Judaikos kolekcijoje saugomi YIVO instituto dokumentai leidžia daryti prielaidą, kad ryšiai buvo kur kas gilesni.

laiskas

YIVO laiškas Cezarijai Erenkreic

YIVO steigėjas, Marburgo universitete daktaro laipsnį įgijęs Maksas Vainraichas (Max Weinreich) buvo filologas ir antropologas, šių mokslo sričių metodologiją taikęs jidiš lingvistikai vystyti. YIVO instituto Filologijos sekcija vykdė inovatyvius jidiš kalbos tyrimus, paremtus moderniosios filologijos, etnografijos ir antropologijos pasiekimais, palaikė ryšį su pasaulinio garso filologais ir etnologais. JAV antropologas ir lingvistas Edvardas Sapiras (Edward Sapir), iki šiol laikomas viena moderniosios lingvistikos kertinių figūrų, buvo ne tik nuolatinis YIVO korespondentas, bet ir instituto garbės tarybos narys. Taigi YIVO mokslininkai negalėjo neįvertinti, kad Cezarija Erenkreic buvo viena Lenkijos etnologijos pradininkių, taikusi antropologijos ir fenomenologijos metodus liaudies kultūros studijoms – juk šios tarpdisciplininės nuostatos buvo labai artimos ir YIVO vizijai. O pažintis su prof. Cezarija Erenkreic  buvo jei ir ne asmeninė (apie tai neturime duomenų), tai bent jau akademinė: C. Erenkreic darbai, kaip ir jos tėvo bei pirmojo vyro Makso Fasmerio (Max Vasmer, Badoin de Courtenay studento, vėliau tapusio garsiu etimologu), buvo YIVO bibliotekoje.

YIVO bibl. katalogo kortelė

C. Erenkreic knygos YIVO bibliotekoje kortelė

Šiemet YIVO institutas, sėkmingai tęsiantis veiklą Niujorke (YIVO Institute for Jewish Research), žymi savo 95-metį, tačiau daug jo istorijos ir veiklos puslapių dar nesulaukė savo tyrėjų. Tikimės, kad mūsų Centrui pavyks rasti Judaikos kolekcijoje ne vieną įdomų su YIVO susijusį siužetą.

Cezaria_Jędrzejewiczowa 1934 WIKI

Cezarija Erenkreic (šaltinis – Wikipedia)

Parengė Lara Lempertienė

Parašykite komentarą