Iš Lituanikos fondų: Lietuvos dailė

EidrigeviciusDidelę Lozoraičių šeimos bibliotekos dalį sudaro Lietuvos dailę pristatantys leidiniai. Ryški Lietuvos sakralinės dailės paveldo dalis, gausu liaudies meno, modernistinės, molbertinės tapybos albumų. Svarbią fondo dalį sudaro Lietuvos dailės aukso fondu laikomų dailininkų kūryba. Lozoraičių bibliotekoje turime Kazio Šimonio – vieno populiariausių lietuvių dailininkų ir fantastinės tapybos atstovų, primityvistų tapybos albumų. Siūlome kartu atrasti mistinę M. K Čiurlionio kūrybą, susipažinti su Stasio Eidrigevičiaus grafikos darbais. Lituanikos skyrius atviras visiems skaitytojams, besidomintiems Lietuvos kultūra, dailės istorija.

Desktop4