DP Naujieji Metai…

2014 m. sukako 70 metų nuo didžiojo traukimosi iš Lietuvos į Vakarus pradžios. Daugelis išeivių laikinai apsistodavo vadinamosiose DP (angl. Displaced Persons), perkeltųjų asmenų, stovyklose Vokietijoje. Čia virė aktyvus kultūrinis gyvenimas, buvo leidžiami laikraščiai ir knygos, veikė mokyklos ir Pabaltijo universitetas. 

„Tėviškės garsas“, 1947 m. sausio 2 d.
„Tėviškės garsas“, 1947 m. sausio 2 d.

Visgi stovyklų buitis buvo kukli, o išeivių ateitis neapibrėžta. Vadinamaisiais „skryningais“ siekta sumažinti pabėgėlių skaičių, jie buvo raginami grįžti į gimtąsias šalis. Vokietijoje leisto laikraščio „Tėviškės garsas“ komikse „Rapolo DP Naujieji Metai…“ karčiai juokaujama, kad 1946-ieji išeina pridarę daug šunybių, o prasidėję 1947-ieji irgi neatrodo šviesūs.

Tačiau „dipukai“ yra puikus pavyzdys, kad galima įveikti net didžiausius sunkumus.  JAV, Kanadoje ir kitose Vakarų šalyse atkaklūs išeiviai sugebėjo įgyti išsilavinimą ir palypėti socialiniais laiptais. DP kartai atstovauja Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė (pora susipažino būtent Vokietijoje), menininkas Jonas Mekas, filosofas Algis Mickūnas ir daug kitų žymių lietuvių.