Juokimės ir pokštaukime!

18Balandžio 1-oji – Tarptautinė melagių ir juokų diena.  Lietuvių išeivių spaudoje galime rasti smagių nutikimų, satyrų, anekdotų iš emigrantų gyvenimo. Šiai dienai pažymėti Brazilijos lietuvių leidinyje Yla išskirta keletą patarimų-pamokymų „padoriems skaitytojams”. Juokimės ir pokštaukime!

Įvažiuojamasis

Keli patarimai :

1. Atvažiavęs į Braziliją, visiems sakyk, ka esi daktaras arba inžinierius.

2. Nedirbk nieko, bet pradėk rišti knygas – nes „gerai knygai – reikalingas geras apdaras“.

3. Prisimink Gogolį – „Nepyk ant veidrodžio, jeigu snukis kreivas“.

4. Neliesk svetimo automobiliaus, nei svetimos žmonos, nes abu labai rėkia.

5. Nesistenk pamatyti skraidančius diskus, nes jie skaido tiktai laikraščiuose.

Yla, 1952, bal. 1 (Nr. 1), p. 1

<…>