Žemaitė Amerikoje

jpg463Šiemet suėjo 170 metų nuo rašytojos Julijos Žemaitės gimimo. Šia proga supažindiname su literatūros tyrinėtojos Dalios Noreikaitės-Kučėnas knyga „Žemaitė Amerikoje“. Ši knyga parašyta remiantis Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedroje autorės apgintos daktaro disertacijos pagrindu.

Seniai nebeveikiančioje „Naujienų“ redakcijoje, Čikagoje, dar 1990 m. tebestovėjo apdaužtas, dulkių apneštas stalas, prie kurio Žemaitė dirbo ir rašė. Nupustę metų dulkes ir pravėrę stalčius, galėtume pažvelgti, koks juose palikimas.

Knygą sudaro penki skyriai, kuriuose nagrinėjama Žemaitės įvairiapusė veikla, kūryba, rašytojos sąmoningumo poslinkiai, kurie vargu ar būtų išryškėję, jei ji nebūtų atvykusi į Ameriką. Monografijos autorė D. Noreikaitė-Kučėnas siūlo į Žemaitę pažvegti naujai ir atveria skaitytojui mažai žinomą jos gyvenimo Amerikoje  laikotarpį. Knyga saugoma Lituanikos skyriaus fonduose.