Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams

Lituanistikos tyrimai ir įvairios lituaninės knygos

Bostone įsikūrusi leidykla „Academic Studies Press“ pradėjo leisti naują seriją, skirtą lituanistikos studijoms pristatyti.

Lithuanian studies / series editor: Darius Staliunas. – Boston : Academic Studies Press, 2016

The art of identity and memory : toward a cultural history of the two world wars in Lithuania / edited by Giedrė Jankevičiūtė and Rasutė Žukienė ; with a preface by Vejas Gabriel Liulevicius. – Boston : Academic Studies Press, 2016. – XV, 308 p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Lithuanian studies)

Bibliogr. str. gale ir išnašose. – R-klė: p. 301-308

ISBN 978-1-61811-507-2

Knygos turinys: http://www.academicstudiespress.com/browse-catalog/the-art-of-identity-and-memory-toward-a-cultural-history-of-the-two-world-wars-in-lithuania

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa, 1991-2011 : wybrane problemy / redakcja naukowa Katarzyna Marzęda-Młynarska, Jakub Olchowski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 139 p. : diagr., graf., lent.

ISBN 978-83-7784-697-1

Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku / pod redakcją Doroty Michaluk ; [tłumaczenia z języków białoruskiego i rosyjskiego: Dorota Michaluk] ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 146 p.. – (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)

Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir geogr. r-klės: p. 137-146

ISBN 978-83-7181-871-4

Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) = Aesthetic aspects of the literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st century) = Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI-XXI вв.) / [Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów Rzeczypospolitej] ; edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki. – Białystok : Alter Studio, 2015. – 347 p. : iliustr., faks., lent.. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia / Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; 14) (Studia Tatarskie ; Seria 4)

Įž. str. gretut. tekstas angl., lenk., rus.; str. angl., lenk., rus.; santr. angl., lenk., rus.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klės: p. 329-345

ISBN 978-83-64081-24-8

Ethnic policy in contemporary East Central European countries / edited by Henryk Chałupczak … [et al.] ; [translated by Jerzy Adamko]. – Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. – 536 p. : lent., žml.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-7784-645-2


Historia de los Estados bálticos
/ Andres Kasekamp ; [traducido por María Enguix Tercero]. – Barcelona : Bellaterra, 2016. – 290 p. : žml.. – (Serie general universitaria ; 173)

Orig. antr.: History of the Baltic states. – Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 279-290

ISBN 978-84-7290-747-8

History of the Polish-Lithuanian commonwealth : state, society, culture / Urszula Augustyniak ; editorial work by Iwo Hryniewicz ; translated by Grażyna Waluga (chapters I-V) and Dorota Sobstel (chapter VI-X). – Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2015. – 573 p. : iliustr., lent., žml.. – (Polish studies – transdisciplinary perspectives, ISSN 2191-3293 ; vol. 13)

Bibliogr., p. 479-518, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 537-573

ISBN 978-3-631-62977-2

International Scientific Conference „Twenty-five Years of Renewed Latvia, Lithuania, and Estonia: Experience of the Baltic States in Europe” (2016 ; Rīga, Latvija)

Twenty-five years of renewed Latvia, Lithuania, and Estonia: experience of the Baltic States in Europe : international scientific conference, Riga, Latvia, 22 April 2016. – Riga : Baltic Center for Strategic Studies, LAS, 2016. – 190, [1] p. : graf., lent.

Santr. latv.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-9934-8515-4-4

Михал Клеофас Огинский : политик, дипломат, министр / Рамуне Шмигельските-Стукене ; [перевод с литовского Татьяна Тимченко]. – Минск : Научный мир, 2015. – 191, [7] p., [12] faks. lap. : iliustr., faks., portr., žml.

Orig. antr.: Mykolas Kleopas Oginskis. – Bibliogr., p. 178-185, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 186-189

ISBN 978-985-90312-5-0

Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618) / Kateřina Pražáková. – České Budĕjovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2015. – 323, [1] p., [8] iliustr., faks., portr., žml. lap. : diagr.. – (Monographia historica ; sv. 15)
Santr. angl.. – Bibliogr., p. 248-308, ir išnašose. – Vardų ir vietovardžių r-klė: p. 315-321

ISBN 978-80-7394-509-1

Ostpreußen, Litauen und die Sowjetunion in der Zeit der Weimarer Republik : Wirtschaft und Politik im deutschen Osten / von Rikako Shindo. – Berlin : Duncker & Humblot, 2013. – 888 p. : iliustr., žml.. – (Quellen und Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte, ISSN 0943-8629 ; Bd. 45)

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 812-852, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 881-888

ISBN 978-3-428-13823-4

Post-industrial landscape scars / Anna Storm. – New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2014. – XVII, [1], 227 p. : iliustr., žml.. – (Palgrave studies in the history of science and technology)

Bibliogr., p. 203-221, ir pastabose, p. 159-201. – R-klė: p. 223-227

ISBN 978-1-137-02598-2


Resisting biopolitics
: philosophical, political, and performative strategies / edited by S.E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė. – New York ; London : Routledge, 2016. – VIII [4], 306 p. : iliustr.. – (Routledge studies in contemporary philosophy ; 71)

Bibliogr. str. gale. – R-klė: p. 293-306

ISBN 978-1-138-78948-7

Ukraina Lithuanica: студії з iсторiï Великого князівства Литовського / Нацiональна академiя наук Украïни. Iнститут iсторiï Украïни. – Київ : Інститут iсторії України НАН України, 2009. – t.

ISBN 978-966-02-5254-7

Т. 3 / [редакційна колегія: Котляр Микола, головний редактор … [et al.]. – 2015. – 394 p. : iliustr., faks., lent., žml.. – Str. rus., ukr.; santr. angl., rus.. – Bibliogr. išnašose

Vilnius : une ville en Europe : [essai] / Tomas Venclova ; traduit par André Cabaret. – Strasbourg : Circé, 2016. – 252, [2] p.

Orig. antr.: Vilnius: miestas Europoje

ISBN 978-2-84242-408-4


Litvakų istorija

My father’s journey : a memoir of lost worlds of Jewish Lithuania / Sara Reguer. – Boston : Academic Studies Press, 2015. – 260, [1] p. : faks., portr.. – (Studies in Orthodox Judaism)

Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 258-261

ISBN 978-1-61811-414-3

The Jews in Poland and Russia / Antony Polonsky. – Oxford ; Portland, Or. : The Littman Library of Jewish Civilization, 2010-2012. – 3 t.. – (The Littman library of Jewish civilization)

Vol. 1, 1350 to 1881. – 2010. – xiv, [18], 534 p. : žml.. – Bibliogr., p. 450-494, ir išnašose. – R-klė: p. 495-534. – ISBN 978-1-874774-64-8

Vol. 2, 1881 to 1914. – 2010. – xiv, [10], 492 p. : žml.. – Bibliogr., p. 417-458, ir išnašose. – R-klė: p. 459-492. – ISBN 978-1-904113-83-6

Vol. 3, 1914 to 2008. – 2012. – xii, [30], 534 p. : žml.. – Bibliogr., p. 849-934, ir išnašose. – R-klė: p. 935-998. – ISBN 978-1-904113-48-5

The Vilna vegetarian cookbook : [garden-fresh recipes redicovered and adapted for today’s kitchen] / Fania Lewando ; translated from the Yiddish, annotated, and adapted for the modern kitchen by Eve Jochnowitz ; foreword by Joan Nathan. – New York : Schocken Books, 2015. – XVII [1], 234 p. : iliustr., faks., portr.

Orig. antr.: Vegețarish-diețisher ķokhbukh. – Bibliogr.: p. XXXVII. – R-klė: p. 215-234

ISBN 978-0-8052-4327-7

Waltzing with the enemy : a mother and daughter confront the aftermath of the Holocaust / by Rasia Kliot and Helen Mitsios. – [Jerusalem] : Penina Press, 2011. – 287 p. : iliustr., faks., portr.

ISBN 978-1-936068-21-0


Grožinės literatūros vertimai

Caravan lullabies / by Ilzė Butkutė ; translated from the Lithuanian by Rimas Uzgiris. – Glen Head, N.Y. : A Midsummer Night’s Press, 2016. – 77, [2] p.. – (Periscope ; 04)

ISBN 978-1-938334-23-8

Jаре за пет пари / Григориj Канович ; превод од руски Ѓорѓи Крстевски. – Скопjе : Антолог, 2014. – 543, [1] p.. – (Библиотека Бранови ; кн. 54)

Orig. antr.: Козлёнок за два гроша

ISBN 978-608-243-026-3

Silva Rerum / Kristina Sabaliauskaitė ; przełożyła Korybut-Daszkiewicz. – Kraków : Znak, 2015. – 510, [1] p.

Orig. antr.: Silva rerum

ISBN 978-83-240-3878-7

Szukaj moskiewskiego sfinksa : powieść historyczna / Alfonsas Eidintas ; przekład z języka litewskiego Bartłomiej Kowal. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 507, [1] p. : lent.

Žml. priešlapiuose

ISBN 978-83-7181-901-8

Who is who = Кој е кој : poetry from five continents : poets participans of the Struga poetry evenings 2016 / [editor-in-chief: Slave Gjorgjo Dimoski]. – Struga : Struga Poetry Evenings, 2016. – 415, [4] p. : portr.

Nugar. antr.: Struga poetry evenings. – Gretut. tekstas angl., makedon.

ISBN 978-608-250-015-7

Tomo Venclovos dovana Nacionalinei bibliotekai. Publikuojami Gyčio Norvilo ir T. Venclovos eilių vertimai į anglų ir makedonų kalbas.

Vaikų literatūra

Linos Žutautės knygos apie Kakę Makę populiarios ir Latvijoje.

Kikas Mikas enсiklopēdija : iepazīsti sevi un pasauli! / [sakārtotājas: Egle Čebatoriene, Vaida Dubickiene] ; [Linas Žutautes ilustrācijas] ; [no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. – 123, [5] p. : iliustr.

Bibliogr.: p. 128. – Abėcėl. r-klė: p. 124-127

ISBN 978-9934-0-6206-3

 

 

Lenkijos abėcėlė / Anna Skowrońska ; grafinis dizainas: Agata Dudek ir Małgorzata Nowak ; iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė. – Warszawa : Muchomor, 2015. – 79, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-83-89774-92-7

Daugiau apie knygą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-02-knyga-vaikams-lenkijos-abecele-pasieks-visos-lietuvos-bibliotekas/145089

Rasos Rimickaitės dovana Nacionalinei bibliotekai

Nacionalinė biblioteka gavo dovaną nuo Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje Rasos Rimickaitės. Visos knygos yra iš asmeninės, ilgus metus kauptos bibliotekos.

Dezideratai

Taip vadiname knygas, reikalingas Nacionalinei bibliotekai. Nacionalinėje bibliotekoje nėra lietuvių diasporos tyrimams svarbaus leidinio? Informuokite mus >>