Tauragėje prasidėjo trečiasis LNB edukacinių renginių ciklo „Pokalbiai apie emigraciją“ projektas

Rugsėjo 27 dieną Tauragėje įvyko pirmasis trečiojo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo edukacinių renginių ciklo „Pokalbiai apie emigraciją“ susitikimas. 2015 metais pradėto vykdyti projekto „Pokalbiai apie emigraciją“ tikslas – pagilinti mokinių žinias apie emigraciją, prisidėti prie jaunimo pilietiškumo ugdymo ir tautinės savivokos puoselėjimo. 

Pirmasis metais „Pokalbiai apie emigraciją“ vyko Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje, antraisiais metais projektas nukeliavo į Utenos apskritį. Jame dalyvavo penkios gimnazijos: Zarasų „Ąžuolo“, Ignalinos, Molėtų, Anykščių Jono Biliūno ir Utenos Dauniškio. Šiais metais pasikeitė ne tik projekto geografija, bet ir dalyvaujančių gimnazijų skaičius. Trečiame projekte norą dalyvauti pareiškė septynios gimnazijos: Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, Tauragės Žalgirių gimnazija, Tauragės „versmės“ gimnazija, Šilalės Simono Gaidėšiaus gimnazija, Šilalės Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.

Į pirmąjį LNB Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus vykdomo ciklo renginį Tauragės „Versmės“ gimnazijoje susirinko projekto partnerio, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto, atstovai dr. Giedrius Janauskas ir dr. Arūnas Antanaitis ir nauji projekto dalyviai – Tauragės apskrities gimnazijų mokytojai.

Savanorišku principu suburtos moksleivių grupės išklausys VDU Lietuvių išeivijos instituto darbuotojų parengtų paskaitų apie lietuvių diasporos istoriją, kūrybinėse dirbtuvėse susipažins su sakytinės istorijos metodu, drauge sudarys klausimyną, mokysis, kaip daryti interviu, kaip surinktą medžiagą parengti ir apibendrinti. Kiekvienas projekto dalyvis turės pakalbinti po vieną ar du emigravusius tautiečius, tuos pokalbius įrašyti ir perrašyti. Projekto metu įgytos naujos žinios apie emigraciją ir gimnazistų surinkta sakytinės istorijos medžiaga bus panaudota paskutiniame projekto etape – LNB įvyksiančiuose viešuose moksleivių debatuose apie emigraciją.

Projektą „Pokalbiai apie emigraciją 3“ remia Lietuvos kultūros taryba.