Gegužės mėnesio renginiai Valstybingumo erdvėje

Gegužės 2–31 d. (bibliotekos darbo laiku)

Paroda „Lietuvos valstybę kūrėme kartu: JAV lietuvių bendruomenės veikla 1951–2018 m.“

2019-ieji paskelbti Pasaulio lietuvių metais, jiems skiriama daug renginių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši paroda atspindi garbingą JAV lietuvių bendruomenės istoriją ir supažindina su šiandienine išeivijos lietuvius vienijančia organizacijos veikla.

Parodoje atskleidžiama, kad Amerikos lietuviai visada buvo ir yra glaudžiais ryšiais susisieję su Lietuva ir joje vykstančiu gyvenimu. Lietuvių išeivija yra sudėtinė Lietuvos istorijos dalis – net ir palikę savo Tėvynę lietuviai dirbo ir dirba jos labui. Vienas iš 1951 m. susikūrusios JAV lietuvių bendruomenės uždavinių taip pat buvo kova už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ši JAV lietuvius vienijanti organizacija palaiko ryšius su Lietuva, bendradarbiauja su jos valstybinėmis bei visuomeninėmis institucijomis, prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo išeivijoje.


Gegužės 7 d.  17:00 val. Ukrainos savarankiškosios cerkvės vadovų susitikimas su visuomene

Nacionalinėje bibliotekoje viešės vienas iš Ukrainos savarankiškosios cerkvės vadovų – Černigovo patriarchas Eustratijus Zoria. Jį lydės Ukrainos savarankiškosios cerkvės socialinės tarnybos vadovas, Michailovo soboro Kijeve šventikas, karo kapelionas Sergijus Dmitrijevas.

Susitikime su visuomene bus kalbama apie dabartinę padėtį Ukrainoje, pirmiausia – karo su Rusija kontekste. Renginio svečiai tiesiogiai dalyvavo Ukrainos stačiatikių bažnyčiai atsiskiriant nuo Maskvos patriarchato įtakos ir tampant savarankiška, pripažinta Konstantinopolio, tad ši tema bus viena iš pagrindinių pokalbio temų. Kitos temos – karo poveikis Ukrainos visuomenei, padėtis Rusijos okupuotose teritorijose, karo perspektyvos, dabartinė atmosfera Ukrainos visuomenėje po nesenų prezidento rinkimų.

Renginį moderuos žurnalistas Vytautas Bruveris.


Gegužės 8 d. 17:30 val. Diskusija „Ar Lietuvai reikia išplėsti dvigubos pilietybės institutą?“

Kartu su pirmuoju prezidento rinkimų turu vyks referendumas dėl dvigubos pilietybės konstitucinio įteisinimo. Šia aktualia tema Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks diskusija „Ar Lietuvai reikia išplėsti dvigubos pilietybės institutą?“

Per gegužės 12 d. referendumą piliečių bus klausiama, ar reikia keisti dabar galiojančią pilietybės išsaugojimo tvarką ir leisti dvigubą pilietybę asmenims, išvykusiems į šalis, atitinkančias „euroatlantinės integracijos kriterijus“. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnis dėl pilietybės bus pakeistas, jeigu referendume už tai balsuos daugiau kaip pusė visų šalyje registruotų rinkėjų.

Apie dvigubos pilietybės institutą diskutuosime su visuomenininke Skirma Kondratas, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Antanu Kulakausku, Lietuvos ir Kanados prekybos rūmų vadovu Rimu Čuplinsku ir politologu Vytautu Sinica. Renginį moderuos politologas, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyresnysis metodininkas-tyrėjas Matas Baltrukevičius.

Neturinčius galimybės dalyvauti renginyje kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją Nacionalinės bibliotekos „Facebook“ paskyroje.


Gegužės 9 d.  17:30 val. Knygų „Hitlerio šnipų aso atsiminimai“ ir „Latvių legionas“ pristatymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir leidykla „Briedis“ pristato dvi naujas serijos „Antrasis pasaulinis karas“ knygas – Walterio Schellenbergo „Hitlerio šnipų aso atsiminimai“ ir Visvaldžio Lācio „Latvių legionas“.

Pokariu W. Schellenbergo, SS brigadefiurerio laipsnį turėjusio Reicho vyriausiosios saugumo tarnybos (RSHA) Išorinės žvalgybos skyriaus viršininko parašyti atsiminimai Vakaruose tapo bestseleriu. Jis užėmė aukštą postą saugumo struktūrose ir žinojo daug Trečiojo reicho paslapčių, todėl vaizdžiai piešia tiesioginių savo viršininkų Reinhardo Heydricho ir Heinrycho Himmlerio portretus, atskleidžia, kaip buvo rengiamos slapčiausios diversijos, kokiais metodais naudojosi nacių žvalgyba ir kontržvalgyba.

Buvęs Latvijos legiono karys, istorikas, publicistas, Saeimos narys V. Lācis knygoje „Latvių legionas“ pasakoja apie vokiečių okupacijos laikotarpiu suburtą Latvių SS legioną. Jis aptaria visas pagrindines priežastis, paskatinusias jaunus latvius stoti į formuojamas SS kariuomenės divizijas.

Knygos pristatyme dalyvaus istorikai, Antrojo pasaulinio karo ekspertai dr. Arūnas Bubnys ir dr. Petras Stankeras. Renginį moderuos Vidmantas Valiušaitis, Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas.


Gegužės 13 d. 18:00 val.  Kultūros žmonių portretai: Salomėja Nėris ir Vytautas Mačernis

Nacionalinėje bibliotekoje bus pristatomi Aldonos Ruseckaitės kūriniai  „Padai pilni vinių: romanas apie Salomėją Nėrį“ ir „Dūžtančios formos: romanas apie Vytautą Mačernį“. Pristatyme-diskusijoje dalyvaus knygų autorė ir literatūros kritikas Petras Bražėnas. Vakaro prelegentai diskutuos apie knygų rašymo inspiracijos šaltinius, autorės siekius, kūrybinio proceso ypatumus ir sunkumus, atsakys į klausytojų klausimus.

Romane „Padai pilni vinių“ atskleidžiama prieštaringo likimo poetės Salomėjos Nėries gyvenimo paslaptis. Autorė tarsi preparuoja įvykius, dėl kurių poetė iki šiol vertinama nevienareikšmiškai – vienų ginama, kitų puolama, ir siekia parodyti, kaip menininką įtraukia laikmečio sąlygos. Knygoje taip pat vaizduojama, kaip asmeninį pasirinkimą lemia žmogaus prigimtis, charakteris, išsilavinimas, artimieji.

Romano „Dūžtančios formos“ puslapiai įtraukia ir pasakoja apie jauniausią lietuvių literatūros klasiką Vytautą Mačernį. Knygoje daug dėmesio skiriama ne tik poeto asmenybei ar kūrybai, bet ir meilei. Autorė rėmėsi V. Mačernio sužadėtinės Bronės Vildžiūnaitės atsiminimais ir jos ilgus metus saugotais poeto rašytais laiškais.


Gegužės 14 d. 17:30 val. Prezidento rinkimų aptarimas

Po pirmojo prezidento rinkimų turo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į diskusiją su politologais, kurios metu bus apžvelgtas pirmasis rinkimų turas ir pasidalyta įžvalgomis dėl antrojo rinkimų turo.

Diskusijoje dalyvaus politologai doc. Virginijus Valentinavičius (Mykolo Romerio universitetas), Matas Baltrukevičius (Nacionalinė biblioteka) ir komunikacijos ekspertas doc. Andrius Šuminas (Vilniaus universitetas; Nacionalinė biblioteka).

Renginį moderuos Vilniaus politikos analizės instituto Medijų programos vadovas Donatas Puslys.


Gegužės 16 d. 17:30 val. Leidinio „Prezidento rūmai Kaune“ sutiktuvės

Į susitikimą su skaitytojais Nacionalinėje bibliotekoje atkeliauja naujas leidinys – Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams ir Prezidento institucijos įkūrimo 100-osioms metinėms paminėti išleista kolektyvinė monografija „Prezidento rūmai Kaune“.

Knygoje pasakojama apie išskirtinį Kauno pastatą ir jame gyvenusius bei dirbusius žmones. Leidinys turi rimtą mokslinį pagrindą, tačiau iliustracijų gausa ir naujas įdėmus žvilgsnis į Kauno, Lietuvos ir Europos istoriją pro Vilniaus g. 33 stovinčių rūmų langus patrauks ne tik istorijos profesionalus, bet ir visus, besidominčius mūsų bendru kultūriniu paveldu.

Renginyje dalyvaus knygos autorės: dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė, dr. Ingrida Jakubavičienė, Renata Mikalajūnaitė, Justina Minelgaitė-Plentienė, Marija Navickaitė ir Raimonda Rickevičienė.


Gegužės 30 d. 18:00 val. Diskusija „Nauji saugumo iššūkiai Vidurio ir Rytų Europai“

2019 m. minimos dvi svarbios sukaktys: Lenkijos 20-ties metų ir  Lietuvos 15-os metų narystė Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (NATO). Per šį laiką kardinaliai pasikeitė abiejų valstybių bei viso Rytų ir Vidurio Europos regiono tarptautinė aplinka. Be tradicinių militaristinių grėsmių atsirado arba sustiprėjo naujos – kibernetinės, ekonominės, ekologinės ir terorizmo grėsmės. Pasikeitė tarptautinė padėtis. Diskusijos dalyviai sieks identifikuoti svarbiausius regiono šalims tenkančius iššūkius ir grėsmes, numatyti būdus jiems pašalinti, diskutuos apie NATO ir ES vaidmenį formuojant saugumo politiką.

Diskusijos programa bus paskelbta vėliau. Renginys vyks anglų kalba. Įėjimas laisvas.