Adolfo Damušio politinių studijų dienos – III

Mokslinė konferencija

„Europos sąžinė ir totalitarizmas: Lietuvos visuomenės istorinė patirtis XX a.“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2019 m. birželio 14–15 d.

PROGRAMA

Birželio 14 d., penktadienis

14.00–15.00 Dalyvių registracija (II a. fojė)

Pirmasis posėdis

(Valstybingumo erdvė, II a., 237 kab.)

Moderatoriai: Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė; dr. Bronius Makauskas, istorikas.

15.00–15.30 Invokacija

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Sveikinimo žodis

Sandra Leknickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai

Gintė Damušytė, Lietuvos Respublikos ambasadorė Danijoje ir Islandijos Respublikai

Prof. dr. Arūnas Gumuliauskas, Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas

Angelė Nelsienė, Los Andželo lietuvių visuomenės ir politikos veikėja, ilgametė Amerikos lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendradarbė

15.30–15.55 Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas

                      Lietuva tarp dviejų totalitarinių režimų: Europos sąžinė ir istorinė atmintis

15.55–16.20  Dr. Kristina Burinskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istorikė

                      KGB kova prieš rezistenciją ginklu ir žodžiu: šmeižto ir dezinformacijos akcijos

16.20–16.45  Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis, filosofas ir istorikas

                      Lietuvos laikinoji vyriausybė bandė žydams kenkti ar padėti?

16.45–17.15  Dr. Ramūnas Labanauskas, istorikas, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos archyvaras

VLIK‘o genezė ir veikla Antrojo pasaulinio karo metais: katalikų ir laicistinių grupių konfrontacija

17.30–19.30 Furšetas

Birželio 15 d., šeštadienis

9.30–10.00    Dalyvių registracija (II a. fojė)

10.00–12.30  Antrasis posėdis

 (Valstybingumo erdvė, II a., 237 kab.)

Moderatoriai: prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vadovas; dr. Ina Ėmužienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja

10.00–10.25  Valdas Vasiliauskas, žurnalistas

                      Amžinas nepriklausomybės ir demokratijos susikirtimo taškas

10.25–10.50  Prof. dr. Valdas Rakutis, istorikas, Klaipėdos universitetas, Kauno tvirtovės parko direktorius

Demagoginė demokratija: Platonas, nacionalsocializmo atsiradimo Vokietijoje prielaidos ir pavojai šiandieninei demokratijai

10.50–11.10  Kavos pertrauka

11.15–11.40  Prof. dr. Sigutė Radzevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų katedra

                      Ignas Šeinius: ir be diplomato regalijų – poste

11.40–12.05  Dr. Milda Janiūnaitė, istorikė, istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė

                      Asmenybės likimas totalitarizmo laikotarpiu: Jurgio Gerulio atvejis

12.05–12.30  Diskusijos

12.30–13.30  Pietūs

13.30-15.15  Trečiasis posėdis

 (Valstybingumo erdvė, II a., 237 kab.)

Moderatoriai: Ignas Stankovičius, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vadovybės informacijos skyriaus vadovas; Vilija Baublytė-Nutautienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė

13.30–13.55  Dr. Aistė Petrauskienė, istorikė, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio pirmininkė

Atvertus partizano Jono Junoko-Rutenio dienoraštį: paprasto žmogaus nepaprastas gyvenimas

13.55–14.20  Prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila, teisės filosofas ir teoretikas

                      Nepagarba teisei – pradžia totalitarinių režimų

14.20–14.45  Vytautas V. Landsbergis, kino režisierius, rašytojas

                      Rezistencija moksleiviškame kine

14.45–15.15  Diskusijos

15.15–15.45  Kavos pertrauka

15.45–17.00  Simpoziumas Europos sąžinė ir totalitarizmas: Lietuvos visuomenės istorinė patirtis XX a.

Dalyviai: dr. Arūnas Bubnys, istorikas; dr. Bronius Makauskas, istorikas, diplomatas; prof. dr.  Kęstutis Skrupskelis, filosofas, istorikas

                      Moderatorius Vidmantas Valiušaitis

18.00–19.00  Šv. Mišios Vilniaus šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Vasario 16-osios g. 10, Vilnius.