Kaip Sofoklio „Antigona“ darė blėdį Lietuvos kaimo žmogui

Matulaitis, Stasys. [Recenzija] / Dr. – Rec. kn.: Antigona: tragedija / Sofoklis ; vertė J. Š. [J. Šaulys]. Tilžė, 1903 // Varpas. – 1903, Nr. 6/7, p. 165.