Tyrėjų dėmesio laukia A. Zurbos archyvas

Parengė Deimantė Žukauskienė


Lietuvių literatūros tyrinėtojai jau gali susipažinti su rašytojo, publicisto, redaktoriaus Algimanto Zurbos archyviniais dokumentais, kuriuos 2019 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius gavo iš Algimanto Zurbos našlės Laimos Zurbienės.

Sutvarkytame Algimanto Zurbos fonde saugomi dokumentai atspindi įvairiapusišką rašytojo asmenybę. Po sutvarkymo fondą sudaro 164 vienetai rankraščių, mašinraščių, spaudinių, fotografijų, korespondencijos. Fonde didelė dalis grožinės kūrybos, įvairių užrašų, straipsnių bei recenzijų, „linksmų ir graudžių“ atsiminimų apie lietuvių rašytojus, biografinės medžiagos, apimančios 1956–2018 m. laikotarpį. Greta asmens dokumentų čia saugoma A. Zurbos kūrybos įvertinimo diplomai, autorinių vakarų programos, kvietimai į minėjimus, literatūros šventes ir kt.

Literatūros tyrinėtojams, tikriausiai, įdomiausios būtų rašytojo užrašų knygelės, sąsiuviniai, visa romanų, apsakymų parengiamoji medžiaga. Šiuose užrašuose daug minčių apie kūrybą, romanų, tekstų schemos, veikėjų charakteristikos. Tarp žymesnių rašytojo literatūros kūrinių (apdovanotų Žemaitės, Juozo Paukštelio literatūros premijomis) – jo romanų trilogijos „Savūnė“, „…eina“, „…jai tešviečia“ bei „Krisius“ autografai, visas pluoštas apsakymų (su autoriaus taisymais, įvairiais variantais), niekur nepublikuotų romanų, novelių ir nebaigtas paskutinis prozos darbas.

Įsimintina, nepublikuota A Zurbos sukaupta korespondencija. Algimantas Zurba palaikė svarius ryšius su lietuvių rašytojais, visuomenės veikėjais, knygų bei spaudos leidėjais, vertėjais.

Nedaug kas žino, jog A. Zurba rašytojo plunksną svarstė iškeisti į fotoaparato objektyvą. Fonde saugomos Algimanto Zurbos autorinės nuotraukos, kuriose užfiksuoti gimtųjų Žvaguičių, Vilniaus, Biržų miestų vaizdai, studijų draugų, lietuvių rašytojų, poetų, kultūros darbuotojų grupinės ir portretinės nuotraukos. Taip pat kitų autorių fotografijos rašytojų jubiliejų, renginių, literatūros vakarų, jaunųjų filologų konkursų metu.

Šis gausus dokumentų archyvas papildė Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondą ir nuo šiol yra prieinamas Algimanto Zurbos kūryba besidomintiems tyrėjams bei skaitytojams.