10-asis „Draugystės tiltas“ jau prasidėjo!

img476Draugystės tiltas – tai savaitgalinė lituanistinė stovykla vaikams, tėvams ir mokytojams.
Šiandien prasidėjęs dešimtasis jubiliejinis Draugystės tiltas sugrįžo į Švediją ir vyks iki birželio 15 dienos Sigtunoje, Stora Brännbo www.storabrannbo.se !
Draugystės tiltą inicijavo Švedijos lietuvių bendruomenė ir Stokholmo „Saulės“ lituanistinė mokykla. 2005 m. Švedijoje įvyko pirmasis Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis. 2006-aisiais metais šeimininko teises perėmė Airijos lietuvių bendruomenė ir Dublino lituanistinė mokykla „4 vėjai“, kuri organizavo stovyklą Dubline, taip pat sulaukusią stulbinančio pasisekimo. Draugystės tilto stovykla dar organizuota Vokietijoje, Ispanijoje, Anglijoje.
Šios lituanistinės stovyklos tikslas – susiburti ir aptarti užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų švietimo aktualijas, užmegzti santykius tarp Europos šalių lietuvių bendruomenių ir lituanistinių mokyklų. Šis renginys užtikrina betarpišką mokytojų, moksleivių bei jų tėvų bendravimą, skatina mokinius studijuoti lietuvių kalbą, suteikia progą geriau pažinti Lietuvą.

Šiemet jubiliejinio Draugystės tilto rėmėju yra ir Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Šių metų stovyklos programoje numatomi įvairūs renginiai: seminarai, kūrybiniai užsiėmimai, muzikiniai bei šokių pasirodymai. Išsamesnę renginio programą galite paskaityti čia >>>

Draugystes-tiltas