In Memoriam Guido Michelini (1951 – 2020)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedra  pasidalijo liūdna žinia: mirė Parmos universiteto profesorius habil. dr. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini), italų kalbininkas, baltistas, indoeuropeistas, vertėjas. 

Baltistikos katedros žinutėje primenama, kad profesorius Gvidas Mikelinis, daktaro disertaciją ir habilitacinį darbą gynęs Vilniaus universitete, daugiausia tyrė ir publikavo Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos senuosius paminklus – Simono Vaišnoro, Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno ir kt. tekstus, analizavo Mažosios Lietuvos giesmynus – lietuviškų tekstų ir jų melodijų šaltinius. Mokslininkas taip pat tyrė prūsų kalbos ir baltų kalbų istorijos problemas, į italų kalbą vertė grožinius lietuvių literatūros kūrinius, spaudoje skelbė straipsnius apie Lietuvos istoriją, lietuvių ir italų kultūrų ryšius. Profesorius Gvidas Mikelinis buvo Lietuvos mokslo akademijos užsienio narys (nuo 2007 m.), apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (2002 m.), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos medaliu (1998 m.). Mokslininkas dalyvavo ir Lietuvos moksliniame ir kultūriniame gyvenime.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Mikelinio pavardė buvo puikiai žinoma. Pernai rudenį profesorius bibliotekai padovanojo savo naują knygą „Linguistica generale“ (Parma : Silva Editore, 2019.). Dar šių metų pradžioje, sausio mėnesį, G. Mikelinis skaitė paskaitą Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje.