Viešėjo Niujorke veikiančios organizacijos Sla307 atstovė Laura Zaveckaitė

IMD Lituanistikos tyrimų skyriaus vadovė Jolanta Budriūnienė ir organizacijos Sla307 atstovė Laura Zaveckaitė aptarė bendradarbiavimo galimybes
IMD Lituanistikos tyrimų skyriaus vadovė Jolanta Budriūnienė ir organizacijos Sla307 atstovė Laura Zaveckaitė aptarė bendradarbiavimo galimybes

Praėjusios savaitės pabaigoje Informacijos mokslų departamento Lituanistinių tyrimų skyriuje lankėsi JAV veikiančios nepelno siekiančios organizacijos Sla307 viešųjų ryšių atstovė grafikos dizainerė Laura Zaveckaitė.

Sla307 pradėjo savo veiklą 2014 m. Niujorke. Ji kuruoja meno erdvę, kurioje pristatomi šiuolaikinių menininkų darbai, gvildenantys opius nūdienos klausimus. Organizacija rengia viešas paskaitas, menininkų pasirodymus, filmų peržiūras. Sla307 yra viena iš 130 metų veikiančios lietuvių išeivijos organizacijos Susivienijimo Lietuvių Amerikoje veiklos programų. Jos tikslas yra pasitelkiant įvairiausias šiuolaikinio meno formas skatinti platesnį kultūrinį dialogą per tautinės mažumos tapatybės perspektyvą.Iliustracija_SLA

Susitikimo metu viešnia pristatė Sla307 veiklą, supažindino su Susivienijimo Lietuvių Amerikoje archyvo dabartine situacija ir aptarė būsimo bendradarbiavimo bei bendros parodos organizavimo galimybes.

Daugiau informacijos apie Sla307http://www.sla307.com/