Š. m. lapkričio 24–25 dienomis vyko tarptautinė knygotyros konferencija „Dokumentinio paveldo tapsmas ir komunikacija“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas ir Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Konferencija buvo orientuota į specifinės dokumentinio paveldo … Skaityti toliau

Š.m. lapkričio 25 d. Seime, Kovo 11-osios slėje vyko konferencija „Istorinės atminties archyvai“ skirta Seimo kanceliarijos įgyvendinamam projektui „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“.  Išsamesnės informacijos apie projektą galite rasti čia. Labai įdomūs ir informatyvūs buvo istorikų doc. dr. Algirdo Jakubčionio („Kelio … Skaityti toliau

2011 m. lapkričio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute vyko konferencija, kurioje pristatytos ir aptartos pagrindinės su lietuvių išeivijos palikimu susijusios atpažinimo, kaupimo, saugojimo, tvarkymo, viešinimo problemas. Pranešimų autoriai – archyvų, muziejų, bibliotekų, mokslo institutų atstovai pristatė jų … Skaityti toliau

2011 m. lapkričio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute vyko konferencija, kurioje pristatytos ir aptartos pagrindinės su lietuvių išeivijos palikimu susijusios atpažinimo, kaupimo, saugojimo, tvarkymo, viešinimo problemos. Pranešimų autoriai – archyvų, muziejų, bibliotekų, mokslo institutų atstovai pristatė jų institucijose … Skaityti toliau