Šių metų spalio 16-18 d. Trakuose, konferencijų ir laisvalaikio centre ,,Margis“ vyko 9-asis Baltijos  bibliotekininkų kongresas Reading in Digital Age: New Partnerships and Services. Kongreso organizatoriai – Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) pakvietė Baltijos šalių kolegas aptarti bibliotekų veiklos įvairovę ir vyraujančias … Skaityti toliau

Spalio 3 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute vyko Baltic Heritage Network tinklalapio, skirto rinkti ir skelbti informaciją apie tėvynėje ir užsienyje esančias Baltijos šalių išeivių publikuoto ir rankraštinio paveldo kolekcijas, materialiosios kultūros palikimą, darbo grupės organizuotas seminaras jauniesiems … Skaityti toliau

Rugsėjo 29-30 d. Vilniaus universitete vyko tarptautinė  konferencija „Lietuvos egodokumentinis paveldas Europoje: tyrimai, interpretacijos, sklaida“. Joje pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos. Konferencijos tikslas – skatinti tarpdalykinius skirtingai interpretuojamos egodokumentikos Lietuvoje tyrimus ir tarptautinį bendradarbiavimą. Joje buvo nagrinėjami autobiografinės … Skaityti toliau

Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus parengtoje kilnojamojoje fotodokumentinėje parodoje Atrastas Karaliaučius pateikiama Karaliaučiaus bibliotekų ir archyvų, kurių rinkiniai nukentėjo per II-ąjį pasaulinį karą, bet Lietuvos inteligentų, kultūrininkų pastangomis buvo išsaugoti Lietuvos bibliotekose, knygos nuosavybės ženklai (ekslibrisai, lipdės, įrašai … Skaityti toliau

2011 metai žymi prasmingas režisieriaus Jono Jurašo bei jo žmonos – rašytojos, dramaturgės Aušros Marijos Sluckaitės-Jurašienės gyvenimo sukaktis. Maloniai kviečiame apsilankyti šia proga Lituanikos skyriaus darbuotojų parengtoje virtualioje parodoje „Gyventi teatru…“, kurioje, pasitelkus teatrologų skelbtus straipsnius, dokumentinę vaizdo ir garso … Skaityti toliau