Stažuotė Ilinojaus universitete Čikagoje (JAV)

Š.m. spalio 4–14 d. Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotoja Alma Masevičienė stažavosi Ilinojaus universiteto PLB Lituanistikos katedroje. Retų knygų ir rankraščių skyrius, kartu su Lituanistikos katedra jau pora metų vykdo bendrą projektą „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės kūrimas“, kurio tikslas – rinkti asmeninės rašomosios kalbos pavyzdžius: laiškus, atvirlaiškius, atvirukus, nuotraukų užrašus, dienoraščius – kurti duomenų bazę asmeninės kalbos tyrimams.

Ilinojaus universitetas (Čikaga, JAV)

Susitikimų su projekto vadovu  hab.dr. prof. Giedriumi Subačium ir projekto vykdytoja Lituanistikos katedros doktorante Aurelija Tamošiūnaitė aptarti projekto vykdymo rezultatai ir tęstinumo bei informacijos apie projektą sklaidą galimybės.

Stažuotės metu susistemintas ir pradėtas tvarkyti Lituanistikos katedrai perduotas dailininko Vytauto O. Virkau laiškų archyvas (yra virš 1800 laiškų, adresuotų V. O. Virkau ir jo žmonai Irenai Virkau; tarp laiškų autorių paminėtini režisierius Juozas Miltinis, rašytojas Marius Katiliškis, archeologė Marija Gimbutienė, sociologas, literatūros tyrinėtojas Vytautas Kavolis ir kt.).

Taip pat teko lankytis Čikagos Jaunimo centre, Pasaulio lietuvių centre, Balzeko muziejuje, Ilinojaus universiteto, Čikagos miesto viešojoje bibliotekose bei Newberry bibliotekoj, kuri specializuojasi rinkdama retas knygas ir rankraščius. 

Stažuotė vyko vykdant Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008-2010 metų programą, finansuojamą Švietimo ir mokslo ministerijos.

Čikagos Newberry biblioteka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*