Prestižiniame kino festivalyje ,,Sundance” – JAV lietuvio filmas

Didžiausiame JAV nepriklausomų kino filmų festivalyje pristatyta Los Andžele gimusio lietuvio Mariaus A. Markevičiaus dokumentinė juosta „The other dream team“ („Kita svajonių komanda“). Šis filmas – pirmasis jo, kaip režisieriaus, darbas.

„The other dream team“ – tai nepaprasta istorija apie Lietuvos krepšinio komandą, 1992 metų Barselonos vasaros olimpinėse žaidynėse iškovojusią simbolinę pergalę prieš Rusiją ir užėmusią 3-iąją vietą. Tačiau tai nėra filmas apie krepšinį, tai filmas apie laisvę, drąsą ir garbę, apie kovą prieš buvusius represorius netradiciniu būdu – su krepšinio kamuoliu rankoje.

 Daugiau informacijos čia >>>

Dramaturgo K. Ostrausko netekus

Sausio 9 d. iš užsienio lietuvių rašytojų būrio pasitraukė pirmosios unikalios lietuvių literatūroje avangardo dramos autorius, literatūros istorikas ir kritikas Kostas Ostrauskas.

Atsisveikinimui – keletas paties dramaturgo minčių apie tikėjimą, kūrybą ir save viename iš labai retų jo interviu knygoje „Tikėti ir rašyti“ (Vilnius : Aidai, 2002).

Išleistas Silvijos Vėlavičienės straipsnių rinkinys „Draustosios spaudos pėdsakais“

Metų sandūroje iš spaudos išėjo ilgametės Nacionalinės bibliotekos darbuotojos Silvijos Vėlavičienės straipsnių rinkinys „Draustosios spaudos pėdsakais“. Jame publikuojami anksčiau įvairiuose šaltiniuose skelbti pastarųjų dviejų dešimtmečių autorės intensyvios veiklos Nacionalinėje bibliotekoje atspindžiai.
Tekstuose užfiksuoti esminiai politinių procesų nulemti spaudos, leidybos pokyčiai, susiję su žodžio laisvės atvėrimu, spaudos cenzūros griūtimi, bibliotekų specfondų naikinimu, laisvojo pasaulio literatūros pažinimu, lietuvių išeivijos kultūrinio paveldo grįžimu.

Ši knyga – ir Nacionalinės bibliotekos XX a. pab. – XXI a. pradžios istorinių įvykių liudijimas, išsamiai pristatanti per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį bibliotekoje vykusius su lietuvių išeivijos spaudos fondo formavimu, jo pristatymu visuomenei susijusius procesus.
S.Vėlavičienės profesinės veiklos momentus paryškina pluoštas dokumentinių fotografijų, visi jos publikuoti straipsniai spausdinami pridedamoje Silvijos Vėlavičienės darbų bibliografijoje.

Knygos leidybą finansiškai rėmė JAV gyvenantis mecenatas p. Donatas Januta, Niujorke įsikūręs „Tautos fondas“ bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, dizainu rūpinosi ilgametė Silvijos bičiulė, dailininkė Elona Marija Ložytė.

Straipsnių rinkinys neabejotinai bus vertingas šaltinis lietuvių išeivijos spaudos tyrinėtojams, humanitarinių krypčių specialybių studentams, visiems besidomintiems lietuvių išeivijos spaudos paveldu.

Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į bibliotekos Leidybos skyrių (Sirvydo g. 4, 01101 Vilnius, tel. (8 5) 263 9111, faks. (8 5) 263 9111, el. p. leidiniu.platinimas@lnb.lt).

Rašytojos Alės Rūtos (1915-2011) atminimui

Paskutinę 2011-ųjų dieną, eidama 97-uosius metus, Santa Monikoje mirė lietuvių rašytoja, poetė, JAV lietuvių visuomenės veikėja Alė Rūta (Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė). Eilėraščių, novelių rinkinių, apysakų, keliolikos romanų, kelionių įspūdžių, prisiminimų knygų, draminių kūrinių vaikams autorės atminimui – poetės Eglės Juodvalkės žodis.