Poetiškasis Aloyzas Baronas

Aloyzas BaronasŠiandien pristatysime vieną produktyviausių romanų, novelių, eilėraščių knygų autorių išeivijoje – Aloyzą Baroną. 1917 gruodžio 12 dieną gimęs Biržų rajone, Vabalninke, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia studijavo Frankfurto prie Maino universitete. 1949 m. atvyko į JAV, dirbo fabrikuose. Rašytojas Aloyzas Baronas su savo nemažu kūrybos bagažu – dvidešimt šešiomis knygomis – priklauso išeiviškąjam mūsų literatūros sparnui, nes būtent ten prasidėjo kūrybinis jo kelias. A. Baronas yra parašęs trylika romanų, penkis novelių rinkinius, humoristinių eilėraščių, knygų vaikams, dvi monografijas. Nuo 1955 metų prisidėjo prie laikraščio „Draugas“ redakcijos. 

Savo amžininkų buvo vertinamas prieštaringai, nors ir buvo lietuvių rašytojų draugijos pirmininku 1966-1970 metais. Ko gero būtent dėl šios veiklos susilaukė tokių prieštaringų ir gana kritiškų kūrybos vertinimų. Vienų buvo įvertintas literatūros premijomis ir liaupsėmis, kitų aštria kritika ir grafomano etikete (kai kas net abejojo, ar moralu rašytojų sąjungos pirmininkui gauti literatūros premiją). Kritiką skatino ir rašytojo būdas. A. Baronas nesistengė gerai sugyventi su autoritetingais rašytojais ar literatūros kritikais, griežtai pasisakė prieš ryšių palaikymą su sovietine Lietuva, mėgdavo aštriai pašiepti kitus, tad ir pats susilaukė griežtokų vertinimų.

Aloyzas Baronas savo kūriniuose vaizduoja neramios dvasios žmones, skaudžiai jaučiančius, kaip sujauktose karo meto sąlygose senieji etikos ir visuomenės idealai netenka savo pagrindo. Stilius puošnus, poetiškas. Gausu palyginimų, aforizmų, literatūrinių aliuzijų. Štai keletas citatų:

  • „Prietema, kaip motina, jį tamsion skaron baigia įsupti, ir jam taip gera.“
  • „Prie vartų stovi lietaus išprausti šermukšniai, vis stipriai tebelaiką savo šakose, kaip rankose, raudonas uogas.“
  • „Žmogus stovi pakelėje, kaip užmiršta žagrė, tikėdamas, kad jo niekas nemato.“
  • „Rudenio vėjas, kaip šuo, puola jam drabužius ir plaukus.“
  • „Stasė uždarė duris. Durų trinktelėjimas, rodos, jos širdį uždarė į nedegamąją spintą ir raktus įmetė į ežerą.“

Aloyzo Barono romanų yra išversta į anglų ir latvių kalbas. Visa jo kūryba yra leista užsienyje. Vienintelis kūrinys pakartotinai išleistas Lietuvoje 2002 metais – „Sodas už horizonto“. Koks rašytojo Aloyzo Barono vaidmuo lietuvių literatūroje, vienareikšmiškai atsakyti sudėtinga, tad kviečiame pačius susipažinti su šio rašytojo kūryba Lituanikos skaitykloje.