In memoriam. Liūnė Sutema (1927-2013)

Liūnė SutemaSausio 17 d. eidama 86-uosius metus Čikagos priemiestyje Lemonte mirė poetė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Liūnė Sutema (tikr. Zinaida Nagytė-Katiliškienė). 1944-aisiais palikusi Lietuvą į ją daugiau nebesugrįžo. 1945 m. Vokietijoje baigė gimnaziją, Insbruko ir Freiburgo universitetuose studijavo vokiečių literatūrą. Vėliau pasitraukė į JAV.

Poetė  apdovanota Vinco Krėvės literatūros premija už  knygą „Badmetis”, Lietuvių rašytojų draugijos premija už „Vendetą”. 2007-aisiais Liūnei Sutemai paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

Atsisveikinimui  – vienas iš retų pokalbių su Liūne Sutema savaitraštyje „Draugas”.