Kūčių dienos citata

Dienoraščio fragmntaiKūčių diena. Jau vakarėja. Bet aš vis dar ne čia, aš vis dar tebeinu saulėlydžio raudonai nuplieksta sniego pluta iš Utenos su pradžios mokyklos eglutėje gauta dovana po pažastim ir Tyliąją naktį balsas sugaudė melodija ausyse. / 1973, gruodžio 24d. /

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai, 1971-1998. Chicago, 1999, p. 74

Nauja virtuali paroda skirta europiečių emigracijai į Jungtines Amerikos Valstijas

EmigracijaPristatome naują virtualią parodą, kurią parengė Europeana kartu su Amerikos viešąja skaitmenine biblioteka„Paliekant Europą: Naujas gyvenimas Amerikoje“. Paroda skirta papasakoti europiečių, emigravusių į Jungtines Valstijas XIX-XX a., istoriją. Šiai parodai panaudota daugiau nei 100 nuotraukų, rankraščių, paveikslų, laiškų ir kitų dokumentų. Jie iliustruoja žmonių kelionę iš Europos žemyno ir įsikūrimą Jungtinėse Valstijose. Daugelis šių vaizdų publikuojami pirmą kartą, jie yra surinkti iš JAV bei Europos bibliotekų, muziejų ir archyvų.

 „Europeana, sujungsi jėgas kartu su Amerikos viešaja skaitmenine biblioteka padėjo pagrindą, kuris sieks daug toliau nei ši paroda: tam, kad sukurti sėkmingą skaitmeninę ateitį, mes turime bendradarbiauti tarptautiniu lygiu“, sakė Robertas Darntonas, Harvardo Universiteto bibliotekos direktorius.

Daugiau nei 30 milijonų europiečių nuo Skandinavijos iki Sicilijos išplaukė į naują gyvenimą XIX amžiuje ir XX pradžioje. Paroda, padalinta į 7 pagrindines temas, aprašo patirtis, su kuriomis susidūrė skirtingų grupių imigrantai. Paroda suteikia galimybę virtualiam lankytojui palydėti juos šioje sunkioje kelionėje iš savo tėvynės, per visą Atlanto vandenyną, į Jungtinių Valstijų uostus, miestus ir vietines bendruomenes.

„Paliekant Europą: Naujas gyvenimas Amerikoje“ prieinama anglų ir prancūzų kalbomis.

In memoriam. Rašytojas Vytautas Volertas (1921-2012)

Vytautas Volertas2012-ųjų gruodis Lietuvos rašytojų sąjungai atnešė liūdną žinią iš Filadelfijos. Netekome rašytojo, žurnalisto, vertėjo, aktyvaus JAV lietuvių bendruomenės veikėjo, Kultūros tarybos premijos laureato Vytauto Volerto.

Prisiminkime šiandien vis dar aktualias Jo mintis apie sugrįžimą Tėvynėn, išsakytas prieš šešiolika metų žurnale „Į laisvę”: APIE GRĮŽIMĄ: kiti laikai, kiti žmonės, kitas žvilgsnis?

Poetiškasis Aloyzas Baronas

Aloyzas BaronasŠiandien pristatysime vieną produktyviausių romanų, novelių, eilėraščių knygų autorių išeivijoje – Aloyzą Baroną. 1917 gruodžio 12 dieną gimęs Biržų rajone, Vabalninke, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia studijavo Frankfurto prie Maino universitete. 1949 m. atvyko į JAV, dirbo fabrikuose. Rašytojas Aloyzas Baronas su savo nemažu kūrybos bagažu – dvidešimt šešiomis knygomis – priklauso išeiviškąjam mūsų literatūros sparnui, nes būtent ten prasidėjo kūrybinis jo kelias. A. Baronas yra parašęs trylika romanų, penkis novelių rinkinius, humoristinių eilėraščių, knygų vaikams, dvi monografijas. Nuo 1955 metų prisidėjo prie laikraščio „Draugas“ redakcijos.  Toliau skaityti „Poetiškasis Aloyzas Baronas”