Šventiškas radinys Nacionalinės bibliotekos knygoje

Bibliotekos knygose atrasti kalendoriaus lapelių, bilietų ar saldainių popierėlių yra įprasta. Kur kas rečiau pasitaiko aptikti kalėdaičių, vadinamųjų „plotkelių“.

Spectrum: Vilniaus universiteto žurnalas, 2017, Nr. 1(26), p. 49

Nedidelė knygelė, kurioje kolegė šiemet atsitiktinai aptiko sutrupėjusį kalėdaitį, yra  iš Vilniaus kunigų seminarijos bibliotekos.  Tai katekizmas vokiečių kalba, išleistas 1888 m. Augsburge: katekizmo, skirto  Augsburgo vyskupijos liaudies mokykloms, 13-as leidimas  „Katechismus der katholischen Religion für die Volksschulen im Bistume Augsburg“. (Tarp knygos puslapių taip pat slėpėsi Prancūzijoje L. Turgis Et Fils išleistas šventas paveikslėlis ir lapelis su ranka užsirašytu lotynišku tekstu.)

Kalėdaitis nėra toks senas kaip knygelė. Aišku,  iš kur jis – iš Vilniaus.  Nuspėjamas ir laikmetis: XX a. pradžia iki 1940 metų. Apie vietą ir datą galima spręsti iš lenkiško užrašo  – PAMIĄTKA Z OSTROBRAMY.

O čia galima pasiskaityti apie restauruotą kalėdaitį (arba neapkirptą ostiją) iš Vilniaus universiteto bibliotekos parodos „Bibliotheca  curiosa“:

Virginija Guogienė . Ostijų detektyvas, Spectrum : Vilniaus universiteto žurnalas, 2017, Nr. 1(26), p. 49-50

Kūčių dienos citata

Dienoraščio fragmntaiKūčių diena. Jau vakarėja. Bet aš vis dar ne čia, aš vis dar tebeinu saulėlydžio raudonai nuplieksta sniego pluta iš Utenos su pradžios mokyklos eglutėje gauta dovana po pažastim ir Tyliąją naktį balsas sugaudė melodija ausyse. / 1973, gruodžio 24d. /

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai, 1971-1998. Chicago, 1999, p. 74